News & Events

Back

Google Maps จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงจากรถไฟหรือรถบัส

18-12-2017 IT news -

Google Maps จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงจากรถไฟหรือรถบัส

            Google กำลังจะเปิดตัวการปรับปรุง Google Maps ที่เป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับผู้ที่เดินทางโดยใช้รถสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำได้ในขณะที่คุณใช้งาน และเพิ่มการแจ้งเตือนโต้ตอบแบบเรียลไทม์ระหว่างการเดินทางของคุณ        

            แนวคิดนี้ คือการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับคุณขณะที่คุณกำลังเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การอัปเดตเหล่านี้จะปรากฏในแอปพลิเคชัน Google Maps ในส่วนของการใช้งานนั้นก็เหมือน ๆ กับที่คุณใช้เพื่อค้นหาเส้นทางในการเดินทาง คุณจะสามารถแตะปุ่ม 'เริ่มต้น' ที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางผ่านระบบขนส่ง และรับข้อมูลอัปเดตได้ในขณะที่คุณเดิน หรือนั่งรถประจำทาง และรถไฟ ทำให้คุณสามารถนั่งรถได้เพลินแบบไม่ต้องกังวลว่าจะจะเลยป้ายที่จะลง อย่างไรก็ตามในตอนนี้ Google อาจกำลังทำการทดสอบฟีเจอร์ใหม่นี้อยู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลและการบอกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นอดใจรอการอัปเดตนี้กันอีกสักพัก เราคาดว่าน่าจะมีการปล่อยให้ใช้งานเร็ว ๆ นี้

 

อ้างอิง : techcrunch

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back