News & Events

Back

สั่งห้ามบินโดรน (Drone) บริเวณงานราชพิธีฯ หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

20-10-2017 First Section / สังคม -

สั่งห้ามบินโดรน (Drone) บริเวณงานราชพิธีฯ หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

            ใกล้เข้ามาแล้วกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเขตพื้นที่โดยรอบ โดยเป็นพระราชพิธีอันสำคัญของประเทศไทย ดังนั้นพระราชพิธีจึงต้องดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. จึงได้ออกประกาศว่า บริเวณพระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเขตพื้นที่โดยรอบในรัศมี 19 กิโลเมตร เป็นเขตกำกัดในการทำการบิน ฉะนั้นจึงห้ามมีผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรน (Drone) เข้าไปในบริเวณดังกล่าว เว้นแต่เป็นโดรน (Drone) ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฯ โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งหากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553

แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back