News & Events

Back

ARSoft ร่วมงานแถลงข่าว “ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน” พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

10-10-2018 IT-news -

ARSoft ร่วมงานแถลงข่าว “ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน” พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

            เออาร์ซอฟต์ หนึ่งในเครือบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว “ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน” โดยเป็นความร่วมมือกันของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอ โรงแรมแมนดาริน

         

            นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล

 

 

          ภายในงานแถลงข่าวไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ผ่านการประเมินฯ และได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ซึ่ง ARSoft ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเออาร์ซอฟต์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 for Development เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน นี่จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง บริษัทต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งคณะผู้จัดงาน คณะกรรมการและลูกค้า ที่ทำให้ ARSoft ได้รับโอกาสดี ๆ ซึ่งบริษัทจะพยายามพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back