News & Events

Back

หุ่นยนต์พลิกอนาคตงาน ให้ดีขึ้นหรือแย่ลง?

19-09-2018 IT news -

หุ่นยนต์พลิกอนาคตงาน ให้ดีขึ้นหรือแย่ลง?

            เนื่องจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่รอใคร ทำให้กำแพงที่กั้นระหว่างงานที่มนุษย์ดำเนินการ และงานที่ดำเนินการด้วยเครื่องจักร รวมถึงอัลกอริทึ่มอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ด้วยเครื่อง, และระบบทำงานอัตโนมัติ อาจถูกทำลายลง เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้จะเข้ามาในอุตสาหกรรม และพร้อมที่จะแย่งงานจากมนุษย์ แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้พวกหุ่นยนต์จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่หลาย ๆ อุตสาหกรรมยอมจ่าย เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มผลผลิตของตนเอง ด้วยเหตุผลนี้อาจทำให้อนาคตของตำแหน่งงานเปลี่ยนแปลงไป

            รายงานจากสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของงาน ทำให้เราทราบว่าในอนาคตงาน จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง แม้ว่าในปัจจุบันงานส่วนใหญ่จะใช้แรงงานที่เป็นมนุษย์ แต่ในปี 2022 การใช้กำลังจากหุ่นยนต์จะเพิ่มมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในธุรกิจมากที่สุด คือ Big Data ตามด้วย Application และ Web-enabled markets

            ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่า “หุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนการทำงานอย่างไร?” แน่นอนว่าหลาย ๆ สิ่งที่คนกังวลคือ การที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ ทำให้มนุษย์ตกงานมากขึ้น แต่อย่างที่เราเคยกล่าวไปในบทความ “3 อาชีพ ที่หุ่นยนต์ไม่อาจเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้” ไม่ใช่ว่าหุ่นยนต์จะสามารถเข้ามาแทนที่ได้ทุกตำแหน่งงาน เพราะงานหลาย ๆ งานก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งถ้าหากเราสามารถจัดการได้ดี อาจนำไปสู่ยุคใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ แต่ถ้าจัดการได้ไม่ดี อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดช่องว่าง ทั้งด้านทักษะและความไม่เสมอภาค อาทิเช่น หุ่นยนต์สามารถเข้ามาแทนที่แรงงานที่ทำงานเกษตรกรรม นั่นอาจทำให้คนกลุ่มนั้นจบงาน ถึงแม้ว่าหุ่นยนต์จะช่วยเพิ่มตำแหน่งงานให้กับมนุษย์บางตำแหน่งงานก็ตาม

            นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคิดว่า หุ่นยนต์อาจส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมงานที่มันจะเข้าไปแทนที่ แต่มันก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่งานที่ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากมนุษย์ อย่างไรก็ตามอย่างพึ่งกังวลไป เพราะหุ่นยนต์ก็ไม่ได้ทำให้แย่ลงไปเสียทุกอย่าง แต่เราต่างหากที่ต้องปรับตัวตามให้ทันกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่

 

ขอบคุณข้อมูลจากการศึกษาของ World Economic Forum: WEF

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
สมัครงานสมัครงานบริษัทอาชีพรับสมัครงานหางานงาน
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Thai jobBangkok jobjob thaijobthaiweb

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back