News & Events

Back

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น

24-07-2018 การเงิน-การลงทุน -

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น

            ในปัจจุบันบัญชีเงินฝากมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น ร่วมถึงเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ แต่ใครจะไปรู้ว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก โดยอ้างอิงจากผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2559 พบว่ามีครัวเรือนประมาณ 30% เข้าไม่ถึงการบริการบัญชีเงินฝาก ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมทัศนคติในการออมของประชาชน

            เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์สมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการบัญชีเงินฝาก เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (บัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน)”

            นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า “ความร่วมมือดังกล่าวเป็นมิติสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการการเงินได้สะดวก และด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า อันจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง และใช้บริการทางการเงินมากขึ้น”

 

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเพื่อคนไทย คืออะไร? ใครมีสิทธิ์เปิดบัญชีพื้นฐานบ้าง?

            บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชีที่ทำให้ประชาชนใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางเงินได้สะดวกมากยิ่งขั้น โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน นั่นหมายความว่าแม้ประชาชนมีเงินเพียง 0 บาทก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ แถมฟรีค่าแรกเข้าและค่ารายปีบัตรเดบิตหรือบัตร ATM อีกด้วย ส่วนประชาชนที่มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานนั้น ได้แก่ ประชาชนคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการได้ที่ใดบ้าง

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ธนาคารพาณิชย์สมาชิกสมาคมธนาคารไทย รวม 14 แห่งได้แก่ ธ. กรุงเทพ, ธ. กรุงไทย, ธ. กรุงศรีอยุธยา, ธ. กสิกรไทย, ธ. เกียรตินาคิน, ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ. ทหารไทย, ธ. ทิสโก้, ธ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธ. ไทยพาณิชย์, ธ. ธนชาต, ธ. ยูโอบี, ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, และ ธ. ไอซีบีซี (ไทย)

 

อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back