News & Events

Back

Google Docs กำลังใช้ AI เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดไวยากรณ์ของประโยคบนเอกสาร

26-07-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Google Docs กำลังใช้ AI เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดไวยากรณ์ของประโยคบนเอกสาร

            เวลาเราพิมพ์งานหรือพิมพ์ข้อมูลบนเอกสาร สิ่งที่ทำให้เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือ การพิมพ์ผิดและรูปประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ์ ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนต้องหันไปใช้เครื่องมือตรวจไวยากรณ์ออนไลน์แทน แต่ในขณะนี้ผู้ใช้ G Suite ไม่ต้องพึ่งเครื่องมือเหล่านั้นอีกต่อไป เพราะการอัปเดต Google Docs ล่าสุดนี้จะมุ่งเน้นให้คำแนะนำคำ แนะนำไวยากรณ์แก่ผู้ใช้เอกสาร

            นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือค้นหา เพื่อทำให้รูปประโยคถูกต้องได้ตั้งแต่พื้นฐานไวยากรณ์ เช่น a, an ไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ อย่างโครงสร้างประโยค โดยใช้ AI ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับคำหรือประโยค รวมถึงประเด็นยาก ๆ ได้

            คำแนะนำไวยากรณ์ใหม่ ๆ เหล่านี้ใน Google Docs สามารถใช้งานได้ผ่านทางโปรแกรม Early Adopter ของ Google ได้รับการสนับสนุนโดยอัลกอริทึมการแปลด้วย AI ซึ่งสามารถรับรู้ข้อผิดพลาด และแนะนำการแก้ไขขณะที่คุณพิมพ์ได้ Google กล่าวว่าสามารถตรวจจับคำและประโยคจากบทความที่ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ได้ถูกวิธี

            แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเครื่องมือใหม่ในตอนนี้ จึงไม่อาจรู้ได้ว่ามันจะสามารถทำได้ดีในโลกแห่งความจริงหรือไม่ และบริการใหม่นี้จะพบปัญหาเล็ก ๆ ที่เครื่องมือสามารถตรวจสอบได้ อย่างเครื่องหมายวรรคตอนหรือการตรวจจับคำแปลก แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับคนไทยที่ไม่ค่อยคล่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลังจาก Google เครื่องมือแปลภาษา ซึ่งในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และวางแผนที่จะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้จะทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back