The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

5 สิ่งที่นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ควรมี

5 สิ่งที่นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ควรมี

26-10-2016

   1. ความรู้ด้านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
     โซเชี่ยลเน็คเวิร์คมีบทบาทมากในยุคปัจจุบันและมีบทบาทกับคนในทุกช่วงอายุของประเทศไทย
โดยในปัจจุบันผู้ใช้งานโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คที่เป็นคนชรามีตัวเลขสูงขึ้น โดนเฉพาะแอฟพลิเคชั่นสำหรับแชท เช่น ไลน์ เป็นต้น นักบริหารการตลาดจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการใช้สื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คในการหาข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ 
 

   2. ซอฟแวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
      
นักบริหารการตลาดยุคใหม่ต้องรู้จักและสามารถใช้ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ตรงเป้าหมายและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นวางแผนการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดยอดขายที่มากขึ้น
 

   3. สามารถใช้ซอฟแวร์กราฟฟิคได้
     
ในบางครั้งนักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่อาจจะต้องมีเหตุสุดวิสัยในการที่จะต้องทำเอกสารการนำเสนอเองโดยด่วน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้โปรแกรมกราฟฟิคเพื่อตกแต่งรูปภาพการนำเสนอให้ดูน่าสนใจโดยโปรแกรมกราฟฟิคที่ต้องเรียนรู้นั้นก็เช่น PHOTOSHOP,ILLUSTRATOR หรือโปรแกรมตัดต่อวีดีโออย่างง่าย 
 

   4. ภาษาที่ 3
   
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งโดยพฤตินัยเป็นภาษากลางของโลกนักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่จะต้องเรียนรู้ภาษาที่ 3 ด้วยเช่นภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือภาษาในประเทสอาเซียน เนื่องด้วยประเทศเหล่านี้มีกำลังการซื้อที่สูงรวมถึง ประชาชนในประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความประทับใจในคนไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากนักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่สามารถพูดภาษาพวกเข้าได้จะทำให้เกิดตลาดสำหรับขายสินค้าใหม่ ๆ ได้อีกด้วย 
 

   5. ทักษะในด้านการนำเสนอผ่านวีดีโอคอนเทน
 
  ในบางครั้งการนำเสนอต่าง ๆ ในปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ ๆ เป้าหมายอยู่แต่เราสามารถนำเสนอผ่านออนไลน์ได้ ซึ่งปัจจุบันการนำเสนอแบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะอินเตอร์เน็ตมีความเร็วมากขึ้น นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่จึงจำเป็นต้องสามารถนำเสนอผ่านออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะการนำเสนอผ่านออนไลน์มีองคืประกอบหลายอย่างไม่เหมือนกับ การนำเสนอต่อหน้าเช่นการมองกล้อง การนำเสนอร่วมกับโมชั่นกราฟฟิคเป็นต้น รวมถึงหากมีเหตุทางเทคนิคขัดข้องแบบฉุกละหุกจะต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
เอเจนซีโฆษณาและประชาสัมพันธ์,การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครบวงจร,เอเจนซีโฆษณา,โฆษณาและประชาสัมพันธ์,การบริหารจัดการสื่อโฆษณา,บริการการตลาด ประชาสัมพันธ์,บูธนิทรรศการ,บูธแสดงสินค้า
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
advertising & PR agency,Advertising Design,Adverting Management,Packaging Design,Integrated Marketing,Proactive Marketing,Graphic Design,Booth Exhibition,Booth Display
 
​-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back