The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ประโยชน์ที่ควรรู้ ทำไมธุรกิจต้องมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

ประโยชน์ที่ควรรู้ ทำไมธุรกิจต้องมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

29-01-2020

       ถึงตอนนี้ Big Data ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า มันเป็นมากกว่าข้อมูลธรรมดาทั่วไป แต่มันอาจเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจก็ได้ ซึ่งการยกระดับข้อมูลขนาดใหญ่ของธุรกิจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก และนี่คือสิ่งที่เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยธุรกิจระบุถึงแนวโน้มในที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามากมาย เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       Big Data เหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากไม่มีการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และทำความเข้าใจกับข้อมูลนี้ ตัวเครื่องมือที่ใช้สำหรับ Data Analytics จะนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจ เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งอื่น ๆ ได้

       เครื่องมือ Data Analytics ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และองค์กร เนื่องจากขึ้นชื่อว่า Big Data แน่นอนว่าต้องมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากที่จะต้องมีการจัดการทุกๆวัน เครื่องมือสำหรับ Data Analytics จึงช่วยให้ธุรกิจประหยัดทรัพยากรจำนวนมาก นอกจากนี้จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด

       อย่างที่เรารู้กัน Data Analytics  คือ กระบวนการที่สมบูรณ์ในการรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ชุดข้อมุลขนาดใหญ่ ดังนั้นกระบวนการจึงต้องการการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ จึงต้องมีซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือพิเศษ เช่น Data Analytics Tools เป็นต้น

       ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการเติบโตของเทคโนโลยีและการเติบโตของประชากรโลก นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics Tools) สำหรับธุรกิจ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างคุ้มค่า เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้อย่างมากในธุรกิจอย่าง การเดินทางและการต้อนรับ, การค้าปลีก, การดูแลสุขภาพ รวมถึงรัฐบาลและธุรกิจประเภทอื่น ๆ

       นอกจากเครื่องมือ Data Analytics จะสำคัญแล้วการมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นเราก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาวิเคราะห์ต่อยอดให้กับธุรกิจได้ด้วย

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง : Data Analytic, Big Data, วิเคราะห์ข้อมูล

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back