The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ธุรกิจใดบ้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจใดบ้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10-06-2019

            มีคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในคำถามนั้นต่างมีแต่ความสงสัยที่ว่า “มีเว็บไซต์ สำหรับซื้อขายสินค้า และบริการต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่?

 

วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่า…..

แท้จริงแล้วการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นคืออะไร

 

           อ้างอิงตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 โดยให้ผู้ประกอบพาณิชย์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

นั่นจึงเป็นผลให้ผู้ประกอบพาณิชย์ หรือการค้า ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

           ผู้ประกอบการที่ซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการซื้อขาย โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึงการทำการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) นั่นเอง

 

แพลตฟอร์มตลาดกลางสำหรับซื้อขายสินค้า หรือบริการ ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          เว็บไซต์สื่อกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยเป็นพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขาย ธุรกิจ ร้านค้า สินค้าหรือบริการ เพื่อเปิดให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาแลกเปลี่ยนและติดต่อซื้อขายสินค้า หรือบริการได้ง่าย ๆ ซึ่งเราจะเรียกกันว่า e-Marketplace

 

การบริการอินเทอร์เน็ต  (Internet Service Provider : ISP)

          ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบรนด์ก็ตาม

ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับร้านเกมคอมพิวเตอร์ หรือร้านอินเทอร์เน็ต

 

บริการให้เช่า Web Hosting

          หรือผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ ซึ่งร่วมไปถึงการให้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ด้วย

          หากผู้ประกอบการท่านใด  คิดว่าธุรกิจของตนเข้าข่ายตามที่กล่าวไปข้างตน สามารถดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ประกอบพาณิชยกิจ

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back