The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ สู่ความสำคัญของ Mobile First

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ สู่ความสำคัญของ Mobile First

15-01-2019

          การก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน ทำให้มีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนออนไลน์ได้รับความนิยม

          ความนิยมของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้อินเทอร์เน็ตเขามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตของพวกเรา นั่นจึงทำให้ผู้ที่อยู่แวดวงไอทีให้ความสำคัญกับคำว่า “Mobile First” หรือยุคที่ทุก ๆ สิ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ง่าย ๆ พวกเขาจะต้องมีช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารอย่างเว็บไซต์ เนื่องจากรายงานสถิติหลาย ๆ แหล่งที่มา แสดงให้เห็นถึงการเข้าชมเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มมากขึ้น

          การรายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือทั่วโลกของ Statista ตั้งแต่ปี 2009-2018 แสดงให้เราเห็นว่าการเข้าชมเว็บไซต์ของโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2561 มีอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลก 52.2% ที่ถูกเข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นจาก 50.3% ในปี 2017 ซึ่งตัวเลขของการเข้าชมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการเข้าชมหน้าเว็บทั่วโลก ส่วนใหญ่ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมาจากทวีปเอเชีย รองลงมาคือแอฟริกา

          เมื่อย้อนกลับไปในปี 2009 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือในตอนนั้นมีเพียง 0.7% เท่านั้น และเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ ไม่มีลดลง โดยช่วงปี 2014 เป็นช่วงที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นจากปีอื่น ๆ ถ้าสรุปจากการรายงานของสถิติแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของตลาดสมาร์ทโฟนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราไม่แปลกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ใช้เชื่อมต่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

Source : Statista

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back