The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

7 สิ่งที่เว็บไซต์ใหม่ควรมี

7 สิ่งที่เว็บไซต์ใหม่ควรมี

02-12-2016

   หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปิดธุรกิจบนเว็บไซต์ หรือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของคุณ และต้องการให้เว็บไซต์ของคุณมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราขอนำเสนอ 7 สิ่งเว็บไซต์ใหม่ควรมี

1.หน้าโฮมเพจที่สะอาดและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สมัยใหม่บางครั้งมักจะมีเวลาเข้ามาดูเว็บไซต์ไม่มาก

ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ตั้งแต่ครั้งแรก จึงไม่ควรทำให้หน้าแรกของเว็บไซต์นั้นหนักและรกจนเกินไป

 

2.ใส่ข้อมูลที่อยู่และช่องทางการติดต่อของธุรกิจของคุณ

เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์และธุรกิจของคุณ จึงควรใส่ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์  เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์  ให้ครบถ้วน

 

3.แยกสาขาตามรหัสไปรษณีย์

หากธุรกิจของคุณมีจำนวนหลายสาขากระจายอยู่ในหลาย ๆ เมืองคุณสามารถ

ใช้รหัสไปรษณีย์เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

4.ใส่รายละเอียดสินค้าของคุณให้เยอะที่สุด

ให้หน้าสินค้าหรือบริการของคุณ คุณควรใส่รายละเอียดสินค้าของคุณให้มากที่สุดและครบถ้วนที่สุด

เพราะมันจะช่วยให้บรรดา Search Engine ทั้งหลายค้นหาสินค้าของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

5.ใส่ไอคอนของโซเชี่ยลเน็ตเวริ์คเชื่อมไปยังหน้าโซเชียลเน็ตเวริ์คที่เป็นของคุณ

การใส่ไอคอนเพื่อให้ลูกค้าได้กดติดตามคุณบนโซเชียลเน็ตเวริ์ค เป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มช่องทาง

การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


6.ใช้วีดีโอและภาพเคลื่อนไหวเป็นสือประชาสัมพันธ์

ในปัจจุบันเว็บไซต์ใหม่ใช้ภาษา Html5 มาสร้างเว็บไซต์เพราะภาษา Html5 นั้น

เหมาะสำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนทีต่าง ๆ และสามารถแสดงผลวีดีโอและภาพเคลื่อนไหว

ได้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาน้อยในการเริ่มการแสดงภาพ ดังนั้นหากคุณนำคุณสมบัติเด่นของ Html5

ข้อนี้มาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคุณอาจจะทำให้คุณได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย


7.Meta Tag เครื่องมืออันทรงพลัง

Meta Tag คือคำสั่งสั้น ๆ ของภาษา Html ที่ใช้เป็นตัวบอกให้หุ่นยนต์ที่บรรดา Search Engine ส่งมาเพื่อเก็บข้อมูล
ว่าเว็บไซต์ของคุณในแต่ละหน้านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างและมีคำหลัก (Keyword) อะไรบ้าง ดังนั้นหากเว็บไซต์ของคุณในแต่ละหน้าสามารถใส่ Meta Tag แยกไปแต่ละหน้าได้จะทำให้มีข้อมูลเว็บไซต์ของคุณเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ Search Engine มากขึ้น และทำให้การแสดงผลการค้นหาใน Search Engine ได้อันดับที่ดีและหลากหลายขึ้นด้วย
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การวิจัยรายอุตสาหกรรม,วิจัยตลาดวิจัยอุตสาหกรรม,การศึกษาวิจัยตลาด,การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการสำรวจผู้ประกอบการ SMEs,บริการศึกษาวิจัยตลาด,บริการศึกษาวิจัยธุรกิจการมีส่วนร่วมของพนักงาน,ภาพลักษณ์องค์กร,ภาพลักษณ์ตราสินค้า,การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : 
SME survey, industrial researchIndustrial Research & SME Survey, Employee Engagement
Corporate ImageBrand ImageProduct Positioning
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back