The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ทำไม Outsource Call Center ถึงเหมาะกับหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน

ทำไม Outsource Call Center ถึงเหมาะกับหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน

24-12-2018

          ในยุคดิจิทัลมีหลายอย่างที่ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงระบบหลายระบบในองค์กร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย ที่เข้ามาทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น รวมถึงธุรกิจให้บริการลูกค้าอย่างคอลเซ็นเตอร์ที่มีทั้ง Inbound และ Outbound Call Center เป็นการให้บริการผ่านทางช่องทางได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของบทความนี้ ทำไม Outsource Call Center ถึงเหมาะกับหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง

          การสร้างแผนกคอลเซ็นเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลกับลูกค้า สิ่งสำคัญคือการลงทุนกับอุปกรณ์การดำเนินงานที่อำนวยความสะดวกได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการจัดหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคอลเซ็นเตอร์ที่มีบริการ Outsource จึงช่วยจำกัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

ความยืดหยุ่น

          ไม่ว่าปริมาณการโทรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์จะสามารถจัดการกับปริมาณเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Outsource Call Center ยังสามารถเพิ่มขนาดของพนักงานได้ หากปริมาณการโทรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมหรือแคมเปญการตลาดอื่น ๆ

มีความรู้เฉพาะด้าน

          คอลเซ็นเตอร์เอาท์ซอร์สจะมีความเข้าใจในการให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ผู้บริหารคอลเซ็นเตอร์ยังมีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและมีกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ACONNECT เป็นผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าภาครัฐและเอกชนมากมาย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

          คอลเซ็นเตอร์เอาท์ซอร์สจะเข้าใจถึงความสำคัญของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการโทร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการของลูกค้าได้ คอลเซ็นเตอร์เอาท์ซอร์สมีประสบการณ์กับลูกค้าหลายรายด้วยกัน และมีข้อมูลจากแคมเปญการตลาดและโฆษณามากมาย รวมถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลดิบจำนวนมาก

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back