The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

วิธีการเลือก Call Center เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือก Call Center เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16-10-2018

            เมื่อโลกของเราเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล บางธุรกิจไม่สามารถจ่ายเงิน เพื่อให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เหนือระดับได้ นั่นจึงทำให้ลูกค้าไม่ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว และบริการพิเศษจากธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอีก เมื่อความคาดหวังของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง

            ในปัจจุบันยังมีธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากที่ไม่มีทรัพยากร หรือกำลังคนเพียงพอที่จะให้บริการคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยตนเอง ทำให้พนักงานต้องแบ่งความสนใจระหว่างโทรศัพท์ กับความรับผิดชอบเดิมที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งวิธีนี้อาจลดคุณภาพในการทำงานของพนักงานก็ได้ ดังนั้นบริษัทหลาย ๆ บริษัทจึงปรับปรุงการบริการลูกค้า และแก้ไขปัญหางานล้นมือของพนักงาน ด้วยการใช้บริการคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นการจ้างจากภายนอก หรือ Outsourced Call Center ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการเลือกผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์มากฝากกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ตรวจสอบว่าบริการ และทรัพยากรมีความเหมาะสม เพื่อรองรับการบริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ดี
  • อย่าลืมระบุความต้องการของคุณกับผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ก่อนทำการเซ็นสัญญา เช่น ต้องการการบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในศูนย์คอลเซ็นเตอร์ สามารถนำมาใช้งานร่วมกับโซลูชันของ CRM ได้
  • บริการคอลเซ็นเตอร์ มีการผสมผสานกับ Social Media
  • บริการคอลเซ็นเตอร์มีความสอดคล้อง กับนโยบาย และมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

            นอกจากนี้คอลเซ็นเตอร์ หรือศูนย์บริการข้อมูลยังทำมากกว่าการรับสายโทรศัพท์ แต่ส่วนใหญ่บริษัทมักจะช่วยเหลือลูกค้า ด้วยการดำเนินการสำรวจ และการตอบรับกับลูกค้า เพื่อทำให้บริษัทของคุณสามารถวางกลยุทธ์ และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดได้ดีขึ้นในอนาคต

            อย่างไรก็ตามบริการคอลเซ็นเตอร์จะมีความแตกต่างกันไป เพราะธุรกิจบางแห่งอาจจำเป็นต้องใช้บริการตอบคำถาม หรือตอบกลับขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่บางธุรกิจอาจต้องการบริการที่มีความซับซ้อน เพื่อทำการขยายธุรกิจก็ได้ ดังนั้นถ้าหากคุณจะเลือกผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ที่ดี คุณต้องรู้ความต้องการของตนเองก่อนว่าต้องการเพิ่มอะไรให้กับธุรกิจของคุณบ้าง

 

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
ระบบ Call Centerศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์ระบบคอลเซ็นเตอร์อบรมคอลเซ็นเตอร์หางาน หางานคอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
contact center,InboundOutboundservice mindcall center ,callcenter system

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back