The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

Tips : คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

Tips : คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

17-10-2018

            เป็นที่ทราบกันดีว่า “ปุ่มลัด หรือคีย์ลัด (Shortcut keys)”  ช่วยให้การใช้งาน และการสั่งงานคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการใช้คีย์ลัด เพื่อเข้าถึงคำสั่งต่าง ๆ โดยการใช้ปุ่ม Alt (สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป), Command key (สำหรับ Mac), ปุ่ม Ctrl หรือ Shift พร้อมกับปุ่มอื่น ๆ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้จะใช้สัญลักษณ์บวก เพื่อให้เข้าใจคีย์ลัดง่ายขึ้น เช่น Ctrl+S นั่นหมายความว่าให้คุณกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม S เป็นต้น

            โดยโปรแกรมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ผู้ใช้ ใช้งานปุ่มลัดมากยิ่งขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งตามเมนูเครื่องมือหลาย ๆ โปรแกรมจะมีการขีดเส้นใต้ที่ตัวอักษร และคีย์ลัดบอกไว้ วันนี้เรามีคีย์ลัดพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาให้คนที่ยังไม่รู้ได้ทำความรู้จัก ตามมาดูกันว่าคีย์เหล่านี้จะช่วยคุณทำอะไรได้บ้าง?

คีย์ลัดพื้นฐานที่คนในยุคดิจิทัลควรทราบ!!

            คีย์ลัดพื้นฐาน คือสิ่งที่ใช้โดยทั่วไป หากคุณสามารถจำคีย์ลัดต่าง ๆ เหล่านี้ได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้เป็นอย่างมาก

 • F1 : คีย์ลัด เพื่อเข้าสู่คู่มือช่วยเหลือ
 • F2 : เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือก แต่เมื่อนำไปใช้กับ Ctrl+F2 ใน Microsoft Word คือการดูตัวอย่าง (Preview) ก่อนสั่งพิมพ์
 • F5 : รีเฟรช (Refresh) หน้าต่างโปรแกรมปัจจุบัน
 • Ctrl+N : สร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรมบางโปรแกรม
 • Ctrl+O : เปิดไฟล์ในโปรแกรมปัจจุบัน
 • Ctrl+A : เลือกข้อความทั้งหมด
 • Ctrl+B : เปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็น Bold หรือตัวหนา
 • Ctrl+I : เปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็น Italics หรือตัวเอียง
 • Ctrl+U : เปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็น Underlined หรือขีดเส้นใต้ตัวอักษร
 • Ctrl+F  : เปิดหน้าต่างค้นหา บนเอกสาร หรือหน้าต่างปัจจุบัน
 • Ctrl+S : บันทึกไฟล์เอกสารปัจจุบัน
 • Ctrl+X : ตัดรายการที่เลือก
 • Ctrl+C : คัดลอกรายการที่เลือก
 • Ctrl+V : วางรายการที่คัดลอก
 • Ctrl+Y : ทำซ้ำ หรือคืนรายการที่กระทำล่าสุด
 • Ctrl+Z : ย้อนกลับ หรือยกเลิกที่กระทำล่าสุด เช่น หากแก้ไขไปแล้วไม่ชอบก็สามารถกด Ctrl+Z เพื่อย้อนกลับไปใช้รายการอันเดิมได้
 • Ctrl+K : แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) สำหรับข้อความที่เลือก
 • Ctrl+P : พิมพ์เอกสาร หรือหน้าปัจจุบัน
 • Alt+F4 : ปิดโปรแกรมปัจจุบันที่ใช้งานอยู่

 

            จากที่กล่าวไปข้างต้น เห็นไหมว่าปุ่มบนคีย์บอร์ดมีประโยชน์มากมาย หากเราสามารถจำคีย์ลัดเหล่านี้ได้ จะทำให้ลดขั้นตอนการทำงานบนคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back