The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

เออาร์ไขข้อข้องใจ : ใบลดหนี้ ( Credit Note) คืออะไร?

เออาร์ไขข้อข้องใจ : ใบลดหนี้ ( Credit Note) คืออะไร?

07-09-2018

            เวลาคุณขายสินค้าออนไลน์ หรือซื้อสินค้าออนไลน์ คุณเคยให้หรือรับใบลดหนี้กันหรือไม่ หากคุณเคยเจอกับใบลดหนี้ แล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องมีใบนี้ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนั้นกัน กับใบลดหนี้ คือ?

            ใบลดหนี้ หรือ Credit Note คือ เอกสารที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อสินค้านั้นจริง และมีการตกลงขายสินค้าและส่งมอบให้กับผู้ซื้อแล้ว แต่ปรากฎว่าราคาสินค้าหรือสินค้ามีจำนวนลดลง โดยเกิดจากเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เมื่อมีการคำนวณราคาสินค้าและบริการผิดพลาดไปจากความเป็นจริง
  • กรณีลดราคาสินค้าและบริการ เมื่อผู้ขายส่งของ “ไม่ครบ” จากจำนวนที่ตกลงซื้อขาย
  • เมื่อผู้ซื้อคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากสินค้าชำรุด บกพร่องหรือไม่ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งการแลกเปลี่ยนต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • กรณีบอกเลิกสัญญาการซื้อขายสินค้าและบริการ

          เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ในฐานะผู้ขายสามารถออกใบลดหนี้ได้ เพื่อนำไปลดภาษีขายให้กับธุรกิจในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ใบลดหนี้เป็นเอกสารสำคัญของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นไม่ใช่ว่าใครจะสามารถออกใบลดหนี้ได้ แต่ผู้ประกอบการที่จะออกใบลดหนี้ได้ต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น และผู้ขายที่จะออกใบลดหนี้ ผู้ขายต้องรับสินค้านั้นกลับเข้ากลับเข้าคลังสินค้า และถ้าหากคืนสินค้าแต่ไม่มีการรับสินค้าจะถือว่าผู้ซื้อได้รับสินค้า ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้

ตัวอย่าง : บริษัท A ขายสินค้ามูลค่า 100,000 ให้กับบริษัท B แต่พบว่าสินค้าเสียหาย 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท เนื่องจากเหตุผลบางประการและทำการแจ้งให้กับบริษัท A ได้ทราบในเวลาที่ทำการส่งมอบจริง

บริษัท A (ผู้ขาย) ต้องออกใบลดหนี้เป็นจำนวน 10,000 บาทในนามของ บริษัท B (ผู้ซื้อ) ซึ่งจะช่วยลดลูกหนี้ของผู้ขายลงได้ 10,000 บาทและผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเพียง 90,000 บาทเท่านั้น

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บัญชีจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้าจองชื่อบริษัททำบัญชีรับทำบัญชี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ใบลดหนี้
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back