The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ใครว่างานคอลเซ็นเตอร์เป็นงานง่าย ๆ ที่ต้องรับโทรศัพท์อย่างเดียว

ใครว่างานคอลเซ็นเตอร์เป็นงานง่าย ๆ ที่ต้องรับโทรศัพท์อย่างเดียว

22-01-2018

            เราไม่รู้เลยว่าคนอื่น ๆ นิยามงานของคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ไว้อย่างไร บางคนมองว่าเป็นงานที่ต้องรับโทรศัพท์ บางคนมองว่ามันเป็นงานที่ง่าย บางคนคิดว่าคืองานที่ไม่ดีหรือเป็นงานที่ต้องรองรับอารมณ์ของลูกค้า แต่เราก็อย่าลืมว่าในขณะนี้เราอยู่ในยุคเทคโนโลยีมีหลาย ๆ อุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็ช่วยทำให้หลาย ๆ คนที่ทำงานคอลเซ็นเตอร์ก้าวหน้าในหน้าที่และประสบความสำเร็จ

            งานคอลเซ็นเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล เป็นเหมือนด่านแรกที่ลูกค้าจะเข้าหาบริษัทหรือแจ้งปัญหาไปให้บริษัทได้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นคนที่ทำงานคอลเซ็นเตอร์ต้องเป็นคนที่อดทน ใจเย็น แม้ว่าลูกค้าจะไม่เห็นหน้าก็ตาม แต่น้ำเสียงของเราก็สำคัญ เราต้องพูดไปทั้ง ๆ ที่ยิ้ม เพื่อให้นำเสียงออกมาดีที่สุดทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ วางใจได้ นอกจากนี้งานคอลเซ็นเตอร์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ให้บริการข้อมูลเท่านั้น เพราะยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดอีกด้วย งานคอลเซ็นเตอร์ยังรวมไปถึงการตามดูข้อความที่ลูกค้าพูดถึงบริษัท เพื่อสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหากับลูกค้า แต่สิ่งที่คนทำงานคอลเซ็นเตอร์ต้องเจอคืออยู่กับความกดดันและความท้าทาย เนื่องจากเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับลูกค้าแบบไหน ฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมและบริการด้วยความจริงใจ

            นอกจากรับโทรศัพท์ บริการข้อมูล ตอบคำถาม แก้ปัญหาให้กับลูกค้าแล้วยังเป็นตัวกลางในการประสานงาน เพื่อดำเนินการตามเรื่องต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง การทำงานคอลเซ็นเตอร์มีทั้งดีและไม่ดี ไม่ว่างานไหน ๆ จะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
การวิจัยตลาด ลูกค้าสัมพันธ์วางระบบ CRM ครบวงจรศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์
บริการวางระบบ CA ครบวงจรระบบ Call Centerศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์ระบบคอลเซ็นเตอร์อบรมคอลเซ็นเตอร์หางาน หางานคอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
CRM total solutioncontact center outsourcingmarket research & CRM,
InboundOutboundservice mindcall center 
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back