The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

บัตรประกันสังคมยุคดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันบน iOS และ Android

บัตรประกันสังคมยุคดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันบน iOS และ Android

25-01-2018

           ในยุคที่ขึ้นชื่อว่า Thailand 4.0 คือการพัฒนาประเทศจากเศรษฐกิจแบบเก่าไปเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และแน่นอนว่าการบริการต่าง ๆ ต้องไม่ธรรมดาในยุคนี้ต้องไม่ธรรมดา เราจะเห็นได้จากการจ่ายเงินผ่าน QR Code, การซื้อของผ่านทางออนไลน์, การจ่ายเงินผ่าน Wallet หรือแม้แต่พร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่กำลังได้รับความนิยมจากร้านค้าและผู้บริโภคในปัจจุบัน ภาครัฐจึงไม่นิ่งเฉยปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น โดยนวัตกรรมที่จะมากล่าวถึงในวันนี้เหมาะกับผู้ใช้สิทธิบัตรประกันสังคม นั่นคือบัตรประกันสังคมที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

            เนื่องจากกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมก้าวสู่ Digital SSO ด้วยปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ให้บริการ Web Service รองรับ e-Self Service อย่างครบครัน เอื้ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานลูกจ้าง ผู้ประกันตน และอื่น ๆ ให้ได้รับบริการที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้ประกันตนไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลอีกต่อไป และยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน SSO CONNECT ซึ่งภายในบัตรจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ของบัตรประกันสังคมให้ผู้ประกันได้ทราบข้อมูลของตนเองโดยสามารถเข้าไปขอบัตรมาไว้ในโทรศัพท์ได้โดยเข้าไปที่  https://ssoconnect.mywallet.co แล้วกรอกข้อมูล โดยใส่เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้นอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการบัตร SSO CONNECT  สำหรับ iOS จะใช้แอปพลิเคชัน Wallet ในการเก็บบัตรประกันสังคม หากเป็น Android ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Mywallet เสียก่อนและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดส่ง

 

2. เลือกอุปกรณ์เพื่อรับบัตร

 

3. สำหรับ iOS สามารถดาวน์โหลดตามรูปภาพข้างล่างนี้ได้เลย

 

4. หากคุณใช้ Android ต้องมีแอปพลิเคชัน Mywallet ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store 

 

5. เมื่อมีแอปพลิเคชัน Mywallet แล้วสามารถทำตามขั้นตอนในรูปภาพข้างล่างนี้ได้เลย

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back