The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ARG:TIPS 3 เทคนิคการใช้ Google Chrome ในแบบที่หลายคนยังไม่เคยรู้

ARG:TIPS 3 เทคนิคการใช้ Google Chrome ในแบบที่หลายคนยังไม่เคยรู้

29-05-2017

1.ใช้คิดเลขแทนเครื่องคิดเลข
คุณลองพิม 3*3 ซึ่งในความหมายทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์คือ 3x3 หรือสามคูณสาม ลองในช่อง URL ของ Google Chrome คุณก็จะได้คำตอบของกาารคิดเลขที่นำหน้าด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

ในบทความนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการคำนวนตัวเลขใน Google Chrome คุณสามารถทดลองคำนวนตัวเลขอื่น ๆ ได้ โดยใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการคำนวนดังนี้
เครื่องหมาย + ใช้แทนการบวก
เครื่องหมาย - ใช้แทนการลบ และค่าติดลบ
เครื่องหมาย * ใช้แทนการคูณ
เครื่องหมาย / ใช้แทานการหาร
สัญลักษณ์ () ใช้แทนวงเล็บ
สัญลักษณ์ . ใช้แทนทศนิยม

2.ใช้ Google Chrome ดูรูป
หากซอฟแวร์ดูภาพของคุณเกิดเสียและจำเป็นต้องดูภาพลองลากรูปภาพที่อยากดูเข้าไปใน Chrome คุณก็จะสามารถดูภาพได้เหมือนกับซอฟแวร์ดูภาพเหมือนกันโดยมีขั้นตอนดังนี้
2 .1 คลิกเลือกรูปที่ต้องการจะดู จากนั้นลากไปใส่ Chrome 

2.2เมื่อลากลงแล้วจะปรากฎผลดังภาพ คุณภาพสามารถกดชยายเพื่อดูภาพที่ชัดเจนได้เหมือนซอฟแวร์ดูรูปขึ้นพื้่นฐานทั่วไป


3.คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อการใช้งาน Chrome ที่สะดวกยิ่งขึ้น

Ctrl/Command + T เปิด Tab ใหม่

Ctrl/Command + W ปิด Tab เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่

Ctrl/Command + Shift + T เปิด Tab เพื่อเข้าเว็บไซต์ใหม่

Ctrl/Command + L เน้น URL หน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

Ctrl/Command + Tab เปลี่ยนหน้า Tab ไปหน้า Tab ที่อยู่ทางขวามือ

Ctrl/Command + Shift + Tab เปลี่ยนหน้า Tab ไปหน้า Tab ที่อยู่ทางซ้ายมือ

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที,ศูนย์รับรองความรู้ด้านไอที,ธุรกิจการบริการด้านไอที,บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านไอที,การฝึกอบรม และทดสอบการใช้โปรแกรม,ให้เช่าห้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ครบวงจร
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
IT professional certification center,IT training center,IT Professional Training Centers,MOS Olympic
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back