News & Events

Back

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี

16-03-2017

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บมจ.เออาร์ไอพี (ARIP) โดย Business+ จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี Thailand Top Company Awards 2017” ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญอีกครั้งระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และบมจ.เออาร์ไอพี โดย Business+ ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลให้แก่สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย
ที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มพูนความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทยในเวทีระดับสากล

 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” นั้น มุ่งให้หลักเกณฑ์การพิจารณามีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือทั้งด้านตัวเลขผลประกอบการ การดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลเกียรติยศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรธุรกิจไทย ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development อันเป็นแนวคิดหลักที่ภาคธุรกิจต้องตระหนักเพื่ออนาคต อีกทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล “Thailand Top Company Award 2017” นี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมยกระดับศักยภาพด้านการบริหารจัดการให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

สำหรับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2017”  ในปีนี้ มีองค์กรได้รับรางวัลจำนวน 8 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กลุ่มประกันภัย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเฮชเอ จำกัด (มหาชน)
 3. กลุ่มสาธารณูปโภค ได้แก่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 4. กลุ่มก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
 5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 6. กลุ่มบริการ ได้แก่ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 7. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 8. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลแห่งความสุดยอดใน 9 หมวด  ดังนี้

 • รางวัล Top Innovative Company Award ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • รางวัล Top Management Award ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Top Business Strategy Award ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Corporate Sustainability Award ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Customer Focus Award ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล AEC Excellence Award ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Most Potential Award ได้แก่ บริษัท คลับ วาไรตี้ จำกัด
 • รางวัล Most Advanced Technology Award ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Most Admired Company Award ได้แก่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรางวัล Thailand Top Company Awards การคัดสรรสุดยอดบริษัท เริ่มจากการตัดสินจากฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานของ Business+  และ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ ประมวลผล และคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสูดในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เว็บไซต์ของงาน www.ThailandTopCompany.com
Credit : http://www.itnews24hrs.com/2017/03/thailand-top-company-awards-2017-2/
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : งานอีเวนท์และจัดแสดงสินค้า,จัดแสดงสินค้าไอที,งานนิทรรศการสินค้าไอที,บริการจัดงานอีเวนท์,บริการจัดงานนิทรรศการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : digital media & digital marketing,events & expos thailand

-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back