News & Events

Back

เด็กไทยสร้างชื่อ คว้ารางวัลบนเวทีระดับโลก ในการแข่งขัน MOS and ACA Olympic world championship 2016

11-08-2016

เด็กไทยสร้างชื่อ คว้ารางวัลบนเวทีระดับโลก ในการแข่งขัน MOS and ACA Olympic world championship 2016

การแข่งขัน MOS Olympic world championship และ ACA Olympic world championship เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทย และเป็นpartner กับบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลโปรแกรมการทดสอบและออกใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ บริษัท ไมโครซอฟต์ และบริษัท adobe แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่บริษัท Certiport เป็นตัวกลางในการจัดงานทุกปี ต่อเนื่องมาจนปีนี้เป็นปีที่ 15 โดยจะมี partner จากทุกประเทศ เป็นผู้จัดกิจกรรมและค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกปี ซึ่ง 15 ปีที่ผ่านมา ก้อจะมีจำนวนประเทศและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้ จัดขึ้นที่ เมือง ออแลนโด้ รัฐ ฟลอริด้า วันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 โดยทุกประเทศมีสิทธิส่งตัวแทนแข่งขันได้ดังนี้. 1. โปรแกรม Microsoft word 2010 - 1 คน /2. โปรแกรม Microsoft excel 2010 - 1 คน / 3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 - 1 คน /4. โปรแกรม Microsoft word 2013 - 1 คน/ 5. โปรแกรม Microsoft excel 2013 - 1 คน / 6.โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013-1คน

รวมสิทธิในการส่ง แข่งขัน MOS 6 คน โดยปีนี้เราส่ง แข่ง 4 คน ยกเว้น excel 2010 กับ word 2013 ส่วนการแข่งขัน adobe ได้สิทธิส่ง 3 คน แต่เราส่ง 2 คน รวมเยาวชนที่ส่งแข่งขันปีนี้ทั้งหมดที่เดินทางมาแข่งคือ MOS 4 และ aca 2 คน

สรุปการแข่งขันปีนี้ มีคนเข้าร่วมทั้งหมด 105 ประเทศ แบ่งเป็น MOS 145 คน Aca 33 คน

โดยเด็กไทย ได้รับ รางวัล 3 รายการ

1. Ms Excel 2013 ได้รางวัลรองชนะเลิศ จาก ตัวแทน 31 ประเทศ

2. Ms PowerPoint 2010 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จาก 22 ประเทศ

3. Adobe Photoshop ติด top10 ในอันดับที่7

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back