News & Events

Back

ข่าวดี!! อบรมฟรี 8 หลักสูตรกับ ARIT พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ

26-06-2018 IT news -

ข่าวดี!! อบรมฟรี 8 หลักสูตรกับ ARIT พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ

             ขอบอกต่อข่าวดี! สำหรับคนหางาน คนที่กำลังสมัครงานบริษัท หรือคนทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอที ให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการทำงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในยุคที่สังคมมีความแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับเวลา การแข่งขันกับการทำงานที่ต้องอาศัยทักษะ ความสามารถใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าทุก ๆ วัน การเพิ่มทักษะ ความรู้ เพื่อให้ให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังทำงานด้านนี้

            ดังนั้นบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอที จึงได้วางแผนจัดทำโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ (Recruitment & Training Process for IT Leading Companies) โดยเหมาะสำหรับคนทำงานสายไอที, นิสิตหรือนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ผู้สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งจะได้ทั้งการอบรมแบบปฏิบัติและการอบรมโดยการนำเสนอโปรเจค
  • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้            
  • ชำระเงินค่ามัดจำ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม มูลค่า 5,000 บาท (แต่เงินมัดจำจะได้รับคืนเมื่อการดำเนินการโครงการสิ้นสุดการอบรมของหลักสูตรนั้น ๆ ภายใน 30 วัน

           โดยผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อไปที่ 02-682-6350 ต่อ 511-513 หรือกรอกใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back