News & Events

Back

5 ประโยชน์ของ CRM ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

04-06-2018 การตลาด/สังคม -

5 ประโยชน์ของ CRM ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

            หลาย ๆ ธุรกิจในปัจจุบันได้หันมาสนใจกับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากันมากขึ้น เนื่องจากในยุคสมัยนี้มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายทำให้มีการแข่งขันสูง ทำให้ธุรกิจต้องมีกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและได้รับความรู้ที่ดีจากธุรกิจหรือแบรนด์นั้น ๆ

            ในทางกลับกันหากเราไม่มีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเลย ตัวลูกค้าก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามองข้ามผลิตภัณฑ์หรือบริการไปได้ ดังนั้นการมีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ Customer Relationship Management (CRM) จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้ ตลอดจนสามารถเรียนรู้ความแตกต่างและความชอบของลูกค้า เพื่อให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยี CRM มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทของคุณในหลายรูปแบบด้วยกัน

หนึ่ง : การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

            ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาด และการสนับสนุนได้ทันที เพื่อให้สามารถดูข้อมูลได้รวดเร็ว โดยการจัดการจะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งการซื้อสินค้าของลูกค้า, ประวัติการขายสินค้า, ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฯลฯ จากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือโทรศัพท์มือถือ (Mobile)

 

สอง : การจัดการกับกิจกรรมการขายของพนักงานขาย

            ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ไม่ได้เป็นการทำให้ธุรกิจติดตามลูกค้าเท่านั้น เพราะยังช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมฝ่ายขายได้อีกด้วย ไม่ว่าพวกเขาจะโทรหาลูกค้าที่ได้หรือไม่ หรือช่วยให้หัวหน้าฝ่ายขายสั่งให้ทีมงานของตนบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

สาม : ช่วยธุรกิจรักษาลูกค้าปัจจุบัน

            CRM สามารถช่วยรักษาลูกค้าที่มีอยู่ได้ โดยการระบุลูกค้าที่มีการใช้สินค้าหรือบริการนั้นซ้ำ ๆ ตลอดจนเก็บประวัติทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่กระทำโดยลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์สำหรับการขายสินค้า ท่ามกลางผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มเดียวกัน

 

สี่ : การปรับปรุงการบริการลูกค้า (Customer Service)

            ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดจัดการ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง และการเข้าคิวโดยอัตโนมัติได้ ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการทำงานที่ราบรื่นของพนักงาน โดยสามารถลดความขัดแย้ง และความสับสนวุ่นวายได้น้อยลง

ห้า : สร้างความภักดีของลูกค้า

            ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะทำให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ซึ่งมีผลต่อชื่อเสียงของบริษัท

            ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้มากพอหรือยัง ? อย่าประมาทไปว่าการมีสินค้าและบริการที่ดีจะเป็นการการันตีว่าธุรกิจของคุณอยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเข้าใจลูกค้า เพื่อตอบสนองและเลือกสรรสินค้าที่เหมาะสมให้กับพวกเขา ด้วยบริษัท เอคอนเน็ค จำกัด ผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาพร้อมกับ CRM Application ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ทุกช่องทาง ไว้ใจให้ เอคอนเน็ค ดูแลคุณสามารถติดต่อได้ที่ 02-610-3000 หรือ arcallcenter@ar.co.th
 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back