News & Events

Back

TOSGUN คืออะไร? ทำไมสำคัญกับธุรกิจในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม

23-05-2018 การตลาด/สังคม -

TOSGUN คืออะไร? ทำไมสำคัญกับธุรกิจในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม

            หากคุณเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะไม่สนใจจริง ๆ หรือว่าคนพูดถึงธุรกิจของเราบนสื่อสังคมออนไลน์ยังไง? ซึ่งในอดีตมันอาจจะเป็นเรื่องยากในการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ แต่ในปัจจุบันด้วย Social Listening Platform จะทำให้คุณสามารถค้นหาเสียงของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า “TOSGUN”

TOSGUN คืออะไร?

            TOSGUN เป็นเครื่องมือสำหรับรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ด้วยการเข้าไปค้นหาข้อมูล เพื่อดูว่าผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์มีการพูดถึงองค์กรของเราอย่างไรบ้าง ซึ่งการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยผู้ใช้จะต้องดูว่ามีข้อความใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลังจากนั้นใส่ข้อความหรือคำลงไปในช่องการค้นหา เพื่อดึงข้อมูลที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ออกมาให้เราได้ทราบว่ามีคนพูดถึงธุรกิจอย่างไรบ้าง ทั้งเชิงลบและเชิงบวก โดยตัวระบบจะมีการแบ่งแยกไว้ให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า การพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เราดึงข้อมูลมามีทั้งหมดกี่คำ และมีเชิงบวกกี่เปอร์เซ็นต์ เชิงลบกี่เปอร์เซ็นต์ และมีเนื้อหาที่เป็นกลางอีกกี่เปอร์เซ็นต์ ส่งผลทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนทางการตลาดและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมสำคัญกับธุรกิจในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม

            โดยเครื่องมืออย่าง TOSGUN มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างมากในยุคที่ผู้คนให้ความสนใจกับข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถค้นหาการกล่าวถึงและรับฟังเสียงลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีมากมายมหาศาลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด อยากทราบว่าในสื่อสังคมออนไลน์มีการพูดถึงหรือมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปในทิศทางใดบ้าง บริษัทจึงใส่ข้อความ “กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช” ลงในช่องการค้นหา ซึ่งถ้าหากว่าในสื่อสังคมออนไลน์มีการกล่าวถึงคำนี้ เครื่องมือ TOSGUN ก็จะทำการดึงข้อมูลออกมา เพื่อให้เราสามารถดูได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีการพูดถึงในเชิงลบหรือเชิงบวก

            โดยข้อมูลที่ได้จะทำให้ธุรกิจสามารถทราบได้ว่าข้อความเหล่านั้นถูกโพสต์มาจากแหล่งใดเช่น Facebook, Twitter หรือ YouTube เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ได้จากการค้นหาจะทำให้ธุรกิจทราบได้อีกว่าควรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใดที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงลบจะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าไปตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้

             หากคุณสนใจให้เครื่องมืออย่าง TOSGUN เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรับฟังเสียงของลุกค้าบนโลกออนไลน์ คลิกที่นี่!!

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back