News & Events

Back

สิงคโปร์เปิดตัวแผนการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศสำหรับธุรกิจ

12-03-2018 IT news -

สิงคโปร์เปิดตัวแผนการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศสำหรับธุรกิจ

เร็ว ๆ นี้ประเทศสิงคโปร์ผู้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมเปิดตัวแผนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-invoicing) ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั่วทั้งประเทศ เพื่อช่วยในการประมวลผลการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับรัฐบาลสิงคโปร์

Yaacob Ibrahim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและข้อมูล ประกาศแผนการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติในระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าใบแจ้งหนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ ซึ่งการออกใบแจ้งหนี้แบบเก่าอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและยุ่งยากเมื่อมีข้อผิดพลาด แต่ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่ายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยุ่งยาก ประโยชน์ของแผนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์คือ การช่วยให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายและทำให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้รับเงินเร็วขึ้นเป็นการเปิดทางเลือกทางการเงินใหม่สำหรับธุรกิจให้มีความก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

IMDA หรือหน่วยงานพัฒนาการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (IMDA) กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่ค้า อุตสาหกรรมและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ เช่นสมาพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์เพื่อสำรวจมาตรฐานการออกใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ และกรอบการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจ ซึ่งแผนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหนทางในการเร่งการขยายระบบดิจิตอลในสิงคโปร์ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ทาง IMDA จะประกาศอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้

 

Source : straitstimes

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back