News & Events

Back

Intel เตือนว่า Patch อาจส่งผลถึงการทำงานของ Chip บางตัว

12-01-2018 IT news -

Intel เตือนว่า Patch อาจส่งผลถึงการทำงานของ Chip บางตัว

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Intel กล่าวว่า Patch สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องใน Chip อาจทำให้คอมพิวเตอร์ขบางเครื่อง ทำการบูตเครื่องบ่อยกว่าปกติ ซึ่งทำให้ Intel อาจจำเป็นต้องมีการอัปเดต เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเบราว์เซอร์

            Navin Shenoy รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Data Center ของบริษัท แถลงในเว็บไซต์ของ Intel ว่า “ทาง Intel ได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และกำลังทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการ Reboot ครั้งนี้ และถ้าจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เพื่ออัปเดต Firmware หรือโปรแกรมพื้นฐานในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทางบริษัทจะมีการปล่อยอัปเดตผ่านช่องทางปกติ

            ก่อนหน้านี้ The Wall street Journal รายงานว่า Intel ให้ลุกค้า Cloud Computing บางรายติดตั้ง Patch เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวประมวลผลเกือบทั้งหมด เนื่องจาก Patch มีข้อบกพร่องของมันเอง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิต Chip รายใหญ่ของโลกได้ยืนยันแล้วว่าปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีรายงานจากนักวิจัยในบริษัทที่ใช้ Microprocessor กันอย่างแพร่หลาย อาจทำให้แฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูลที่สำคัญจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

 

Source : CNBC

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back