News & Events

Back

ผู้ดูแลระบบ Cyber ในจีน Ant Financial เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

11-01-2018 IT news -

ผู้ดูแลระบบ Cyber ในจีน Ant Financial เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

            เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์ของจีนได้ตำหนิ  Ant Financial ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินของ Alibaba ได้บุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้บริการ Alipay จำนวนมากได้รับการลงทะเบียนในระบบ Credit Scoring โดยอัตโนมัติ

            หลังจากสำนักบริหารพื้นที่โลกไซเบอร์ของจีน (The Cyberspace Administration of China : CAC) กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ได้มีการเรียกพบตัวแทนของ Ant Financial เข้าประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และได้แจ้งกับบริษัทว่าพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในประเทศได้” การตำหนิผ่านของสำนักบริหารพื้นที่โลกไซเบอร์ของจีน กับ Ant Financial ส่งผลให้การเริ่มต้นยากลำบากขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้กับกฎระเบียบใหม่ โดยจะต้องมีบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินบนมือถือเพิ่มจำนวนเงินของลูกค้าในบัญชีสำรองที่ปลอดดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยลดผลกำไรของบริษัท

            Alipay เป็นที่นิยมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินเท่าไรในแต่ละปี ในตอนปลายของปี พ.ศ. 2560 เริ่มให้ลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูบิลของตนลงในระบบ Credit Scoring และ Sesame Credit โดยได้อนุญาตให้ Sesame Credit รวบรวมข้อมูล และแชร์การวิเคราะห์กับคู่ค้า ซึ่งผู้ใช้สามารถไม่ใช้ชุดรหัสผ่านที่ในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้กรณีที่ไม่ได้เลือกปุ่มบนคุณลักษณะ Landing Page

            ทำให้ Sesame Credit ต้องออกมาขอโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยกเลิกตัวเลือกดังกล่าว ด้านสำนักบริหารพื้นที่โลกไซเบอร์ของจีน (CAC) ได้กล่าวกับบริษัทว่า บริษัทควรเพิ่มความพยายามในการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Alipay ให้ครบถ้วน และดำเนินการแก้ไข รวมถึงใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีก

 

Source : CNBC

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back