News & Events

Back

อย. ออกเตือนประชาชน การซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อาจอันตรายถึงชีวิต

17-10-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

อย. ออกเตือนประชาชน การซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อาจอันตรายถึงชีวิต

              การออกเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อยาจากทางเว็บไซต์ เป็นเหตุมาจากการที่ อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการตรวจพบโฆษณาขายยาผ่านทางเว็บไซต์ Lazada เสี่ยงเป็นยาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและอันตรายถึงชีวิตได้

              นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าจากการที่ตรวจพบมีการโฆษณายาทางเว็บไซต์ Lazada สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนผู้บริโภคอย่าสั่งซื้อยาทางเว็บไซต์ เนื่องจากยาบางประเภทอยู่ในกลุ่มยาอันตราย เช่น ยาซิโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin 500 mg) ต้องสั่งใช้โดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น หากจะซื้อจากร้านขายยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์  การโฆษณาขายยาCiprofloxacin 500 mg ผ่านทางเว็บไซต์ Lazada จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุมัติภาพและข้อความโฆษณา ซึ่ง อย. จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

            ที่ผ่านมา อย. ได้ทำการตรวจสอบ และมีการดำเนินคดีกับเว็บไซต์และ Social Media กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย และ Presenter จำนวนทั้งสิ้น 1,088 ราย ทั้งนี้ทาง อย. ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook เพื่อกลั้นกรองโฆษณาก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน

แหล่งที่มา : https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=1188

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back