News & Events

Back

Google Doodle วันนี้ : ครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์ประเทศไทย

28-09-2017 First Section / สังคม โพสทูเดย์

Google Doodle วันนี้ : ครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์ประเทศไทย

            Google Doodle ในวันนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้น เพื่อฉลองการครบรอบ 100 ปีของธงชาติไทย เพราะในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น ‘วันพระราชทานธงชาติไทย’ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2540 ซึ่งขณะนั้นยังใช้ชื่อประเทศว่า ‘สยาม’

            โดยธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์ คือธงที่เราคุ้นเคยและสามารถพบเจอได้ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นธงสี่เหลียมพื้นผ้า ในธงจะมีสีอยู่ 3 สี ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ธงไตรรงค์มีความหมายว่าธงสามสี (ไตร หมายถึง สาม และรงค์ หมายถึง สี) ซึ่งภายในธงจะแบ่งแถบเป็น 5 แถบ ในแถบบนสุดเป็นสีแดง ตามด้วยสีขาว และสีนำเงินอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดใน 5 แถบ ส่วน 2 แถบสุดท้ายเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ ด้วย 3 สีนี้มีความหมายที่สำคัญ คือ สีแดง หมายถึง ชาติ, สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญและจงภูมิใจกับธงชาติ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยการเคารพธงชาติเมื่อมีโอกาส หรือเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้น

 

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back