News & Events

Back

อังกฤษเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่อาจถูกลืมบนโซเชียลมีเดีย

09-08-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

อังกฤษเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่อาจถูกลืมบนโซเชียลมีเดีย

    รัฐบาลอังกฤษได้เล็งเห็นว่า ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรมีสิทธิ์ขอให้ลบกระทู้ หรือโพสต์ที่ทำให้รู้สึกอับอาย หลังจากได้ทำการโพสต์ลงไปในช่วงเวลาวัยรุ่นหรือในอดีตที่พวกเขาลืมไปแล้วหรือไม่ โดยทางสหราชอาณาจักรได้มีการร่างกฎหมายอนุญาตให้บุคคลทั่วไปร้องขอ เพื่อให้มีการลบข้อมูลที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียได้ เพราะการที่แพลตฟอร์มจะลบโพสต์ได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นที่จำกัดมาก ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลในครั้งนี้ คือ สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) คือการให้สิทธิสามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้มากขึ้น โดยทางบริษัท ต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมที่ชัดเจน จากผู้ใช้ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่งกฎหมายร่างฉบับนี้จะบังคับให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บไว้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถมีลงโทษปรับที่รุนแรงต่อบริษัทที่ละเมิดกฎหมายได้

    นายแมตต์ แฮนค็อก รัฐมนตรีดิจิทัลของอังกฤษกล่าวว่า การร่างกฎหมายฉบับบนี้จะทำให้สหราชอาณาจักรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยจะทำให้พลเมืองในอังกฤษสามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้

    กฎหมายดังกล่าวสร้างขึ้นจากกฎความเป็นส่วนตัวในรูปแบบดิจิตอล โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักรนี้ อาจทำลายรูปแบบธุรกิจของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำ อย่าง Facebook ซึ่งมีกำไรจากการขายข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับผู้ลงโฆษณาต่อเดือนสูงมาก

อ้างอิง : BBC

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back