News & Events

Back

ARIT ค้นหาเยาวชนเข้าร่วมใน MOS Olympic Thailand Competition 2022

12-04-2022 บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฎ -

ARIT ค้นหาเยาวชนเข้าร่วมใน MOS Olympic Thailand Competition 2022

        เออาร์ไอที ขอเชิญนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" เพื่อชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

        บริษัทฯ เออาร์ไอที จำกัด เปิดเวที และมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้พิสูจน์ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office ภายใต้ โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2022” โดยจะจัดแข่งขันเวทีที่ประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2565 นี้

        หากนึกถึงโปรแกรมพื้นฐานที่ใคร ๆ ก็ต้องมี และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก คงไม่พ้นโปรแกรม Microsoft Office ที่มีการนำไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ทุกองค์กร ทุกสายอาชีพ เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Office ถูกออกแบบมา เพื่อใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือไม่ทำงาน เชื่อว่าทุกคนต้องได้ใช้โปรแกรม Microsoft Office ผ่านมือมาไม่มากก็น้อย เพราะเป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติช่วยให้ทุก ๆ คน สามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

        นี่จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะช่วยให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้ออกมาแสดงศักยภาพ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานที่อยู่รอบตัว โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
  2. เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Version 2016 หรือ Version 2019

        บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นองค์กรภายใต้บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านความรู้ (Knowledge) ที่เน้นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบมาตรฐานสากล ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น Partner หลักกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ในการสร้างมาตรฐานความรู้ในการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศให้การยอมรับ รวมถึงการมีสิทธิในการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมประชันทักษะการใช้ชุด Microsoft Office บนเวทีระดับโลก

สามารถดูรายละเอียดการสมัครโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2022 ได้ที่นี่ คลิก!!

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back