News & Events

Back

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของโดเมนเนม นำไปสู่ความล้มเหลวของ gTLD ใหม่

30-01-2019 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของโดเมนเนม นำไปสู่ความล้มเหลวของ gTLD ใหม่

          ในปัจจุบัน gTLD (Generic Top Level Domain) หรือที่เรียกกันว่า “โดเมนเนมระดับบนสุดหมวดทั่วไป” มีให้เราเห็นมากมายในตลาดโดเมนเนม แต่กลับกลายเป็นว่ามีเพียงไม่กี่โดเมนเนมเท่านั้นที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น .com, .net หรือ .travel เป็นต้น

          หลังจาก ICANN ผู้กำกับดูแลอินเทอร์เน็ต และระบบชื่อโดเมน (Domain Name) เปิดให้บริษัทอื่น ๆ สามารถยื่นขอจดโดเมนเนมระดับบนสุดหมวดทั่วไป ตั้งแต่ปี 2012 ดังนั้นจึงทำให้มีส่วนขยายมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดโดเมนเนมเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ gTLD ใหม่หลาย ๆ ตัวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ผู้เป็นเจ้าของ gTLD เหล่านี้จึงต้องยกเลิกสัญญา หรือขายสิทธิ์ต่อให้ผู้อื่น

          จากการแข่งขันของตลาดโดเมนในปัจจุบัน ทำให้เจ้าของ gTLD .whoswho อย่าง Who’s Who Registry ยื่นคำร้องขอให้ทาง ICANN ลดค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บจากการลงทะเบียน gTLD ซึ่งมีราคาอยู่ที่ $25,000 หรือประมาณ 786,000 บาท ซึ่งเป็นความท้าทายทางการเงินที่ผู้ให้บริการจดโดเมน gTLD รายใหม่อาจต้องเผชิญในช่วงแรกของการเริ่มธุรกิจใหม่แล้ว นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังต้องพบเจอกับภารกิจใหญ่อย่างการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก

          อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์การยื่นคำร้องขอลดค่าธรรมเนียม ทาง ICANN ยืนยันว่าไม่มีการลดค่าธรรมเนียมรายปี TLD เนื่องจากผู้ให้บริการทุกคนต้องอ่านรายละเอียดการสมัครและได้รับความเห็นจากสาธารณชนเป็นจำนวนมากก่อน ดังนั้นการลงทะเบียน gTLD ถือว่าบริษัทต่าง ๆ ได้ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้จดทะเบียน .COM อย่าง Verisign จะขอขึ้นราคาไปแล้วก็ตาม

 

ANET :  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริการจดโดเมน และบริการอื่น ๆ 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back