News & Events

Back

เตือน!! ผู้ดูแลเว็บไซต์ รีบตรวจสอบเว็บไซต์ให้รองรับ EDNS ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2019

23-01-2019 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

เตือน!! ผู้ดูแลเว็บไซต์ รีบตรวจสอบเว็บไซต์ให้รองรับ EDNS ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2019

          เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย (THNIC: Thailand Network Information Center) ประกาศแจ้งเตือนผู้ดูแลเว็บไซต์ และระบบอินเทอร์เน็ตทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมเตรียมรับมือกับ DNS Flag Day ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

          การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก อินเทอร์เน็ตเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ จำนวน Root Server ของ DNS ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยจาก 13 ตัวเป็น 937 ตัว เมื่อเดือนกันยายน 2018 ซึ่งตัวระบบ DNS ก็ได้พัฒนาไปมากเหมือนกัน ทั้งความสามารถใหม่ ๆ หรือ RFC ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมทำให้ไม่สามารถบรรจุทุกอย่างลงในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาด 512 ไบต์ได้ จึงต้องมีการขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็น 4096 ไบต์เพื่อรองรับความสามารถต่าง ๆ เรียกว่า “ส่วนขยายของ DNS (Extension Mechanisms for DNS)” ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่ออกมาเมื่อปี 1999

          ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตโปรแกรม DNS ได้รอให้หลาย ๆ ส่วนของอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ EDNS อย่างเต็มที่ ซึ่งทางผู้ผลิตโปรแกรม DNS ตกลงกันแล้วว่าในขณะนี้ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่จะหันมาใช้งาน EDNS กันอย่างจริงจัง จึงตัดสินใจหยุดสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้มาตรฐาน EDNS (Extension Mechanism for DNS) ที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 ดังนั้น DNS หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานใดที่ไม่ได้มาตรฐานจะเกิดความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ใช้บริการภายนอกเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ล่าช้า ติดขัด หรือไม่สามารถเข้าได้เลย

          โดยในขณะนี้ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันทำการตรวจสอบโดเมน ที่ผ่านการจดโดเมนในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 69,938 โดเมน พบว่ามี 15% ของโดเมน .TH หรือประมาณ 10,000 โดเมน ยังไม่ได้มาตรฐาน EDNS ด้วยเหตุผลนี้ทางผู้ผลิตโปรแกรม DNS จึงแนะนำให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบโดเมน และระบบ DNS ของคุณเอง หากพบปัญหาจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back