News & Events

Back

ผลสำรวจชี้ กิจกรรมบนโลกออนไลน์ของคนไทยปี 2561 เสี่ยงถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

20-12-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

ผลสำรวจชี้ กิจกรรมบนโลกออนไลน์ของคนไทยปี 2561 เสี่ยงถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

          จากผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2561 พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน โดย 1 ใน 3 ของเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตหมดไปกับการใช้งานบนแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Twitter, Instagram และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านชีวิตสู่ยุคดิจิทัลนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงอาจทำให้คนไทยลืมให้ความสนใจกับความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต จึงเสี่ยงถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่าย ๆ

  • ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ชี้ให้เห็นถึงและเข้าใจถึงตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, ประวัติด้านสุขภาพ, ฐานะทางการเงิน และข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น
  • การละเมิด คือ การกระทำใด ๆ ของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการถึงแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สิน

          คนไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้เท่าทันสื่อที่ไม่เพียงพอ ทำให้ถูกหลอกได้จากเหล่ามิจฉาชีพที่อยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นภัยต่อตัวบุคคล และประเทศ ดังนั้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น คือ การเรียนรู้ให้เท่าทันกลโกงเหล่านั้น ด้วยการหยุดพฤติกรรมดังต่อไปนี้

ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน

          จากผลการสำรวจพบว่า คนไทยลืมหรือละเลยการเปลี่ยนรหัสผ่านถึง 45.34% นี่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลได้ง่าย แม้ว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจ ดังนั้นควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้ง เมื่อครบกำหนด 3 เดือน

หยุดทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย HTTPS หรือ SSL Certificate

          HTTPS กับ SSL Certificate เป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นเว็บไซต์ที่ขึ้นเครื่องหมายตกใจ หรือแสดงคำว่าไม่ปลอดภัย โดยที่ไม่มี HTTPS นั่นแสดงว่า มีความเสี่ยงที่ข้อมูลของคุณจะถูกละเมิดได้สูง เพราะการมี HTTPS คือการรักษาความปลอดภัยขั้นแรก แต่การมี SSL Certificate เป็นการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นอีกระดับ

ใส่วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์

          บนสื่อสังคมออนไลน์มักให้คุณใส่ “วันเดือนปีเกิด” เพื่อทราบช่วงอายุของผู้ใช้ แต่อย่าลืมว่าเราก็ใช้วันเดือนปีเกิด มาตั้งรหัสผ่านบ่อย ๆ ดังนั้นถ้าเลี่ยงการใส่วันเดือนปีเกิด หรือเลี่ยงการเผยแพร่วันเดือนปีเกิดในที่สาธารณะได้ก็ควรเลี่ยง หรือไม่ควรนำวันเดือนปีเกิดมาตั้งเป็นรหัสผ่าน

คลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ

          สิ่งที่ย้ำเตือนกันมาหลายปี คือการเลี่ยงคลิกลิงก์ที่ถูกส่งมาจากคนที่เราไม่รู้จัก หรือไม่มีที่มาที่น่าเชื่อถือมากพอ ทั้งที่ถูกส่งมาในอีเมล หรือบนสื่อสังคมออนไลน์ก็ตาม อย่าคลิกหรือเชื่อมต่อลิงก์ใด ๆ เข้ากับบัญชีและข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด

อัปโหลดภาพถ่าย หรือวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ทันที

          เราไม่รู้ว่ามิจฉาชีพแอบดูเราอยู่ที่ใดบ้าง การอัปโหลดรูปภาพ หรือวิดีโอ พร้อมแท็กสถานที่ทันที จะทำให้มิจฉาชีพเหล่านั้นทราบว่าคุณอยู่ที่ในขณะนั้น  นอกจากนี้พวกมิจฉาชีพสามารถนำรูปภาพและวิดีโอของคุณไปตัดต่อ หรือกระทำการต่าง ๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back