News & Events

Back

AR Group พัฒนาเว็บไซต์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

01-10-2018 First Section / สังคม -

AR Group พัฒนาเว็บไซต์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ทีมงานเออาร์ (AR Group) ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทาง AR Group เป็นผู้พัฒนา เพื่อรองรับการเข้าถึงจากคนทุกกลุ่ม

            ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ได้เข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังจัดทำขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ทุก ๆ คนที่สนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางด้านสายตา เพื่อให้ผู้บกพร่องทางสายตาได้รับโอกาส และการสนับสนุนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ โดยเว็บไซต์มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย สามารถเข้าถึงได้ ทั้งคนที่สายตาปกติ และคนที่บกพร่องทางด้านสายตา ซึ่งทำให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

 

-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้
 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back