News & Events

Back

ANET ร่วมกับ ARIT ให้บริการจดโดเมน และ Web Hosting

25-09-2018 บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฎ -

ANET ร่วมกับ ARIT ให้บริการจดโดเมน และ Web Hosting

            เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัท เอเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคลและรายองค์กร พร้อมทั้งให้บริการจดโดเมนและ Hosting  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรมูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านไอทีอันดับแรก ๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการทั้งการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านไอที เพื่อให้การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี

            โดยทางบริษัท เอเน็ต จำกัด ได้ให้บริการจดโดเมน และฝาก Web Hosting สำหรับผู้เข้าร่วมในหลักสูตรมูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการปฏิรูปการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

            เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาพัฒนาการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานของมนุษย์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาให้ดีนั้นจะต้องสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจจากทั้งนักเรียน และผู้ปกครอง จึงมีการนำซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า LMS (Learning Management System) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการสอนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาสื่อ จึงทำให้ผู้เรียนสามารถดูเนื้อหา บทเรียน และซักถามครูผู้สอนได้เหมือนกับเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง ๆ โดยผู้สอนสามารถนำเสนอสื่อการสอนในลักษณะของรูปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การสนทนาผ่านห้องแชทและอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

            หลักสูตรมูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ Domain Name .Com คนละ 1 ชื่อโดเมน พร้อมกับพื้นที่ Web Hosting อีกคนละ 40GB เพื่อใช้ในการอบรม และใช้งานโปรแกรม Moodle นอกจากนี้คุณครูที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรยังได้รับประสบการณ์จากการสร้างสรรค์ผลงานด้วยระบบ Moodle ซึ่งถ้าหากคุณครูสามารถนำเสนอผลงานผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมอีกด้วย เรียกได้ว่าคุ้มกับคุ้ม ดังนั้นเพื่อการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อย่าพลาดเข้าร่วมหลักสูตรดี ๆ จาก ARIT


 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back