News & Events

Back

5 ปัจจัยสำคัญ!! เมื่อเลือกผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

20-07-2018 ธุรกิจ -

5 ปัจจัยสำคัญ!! เมื่อเลือกผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

            มุมมอง ความคิดและทัศนคติของพนักงานในองค์กรมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการทำงาน การเงินและการเติบโตขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องทำการวิจัยและทำการการสำรวจความพึงพอใจและประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สามารถนำไปปรับปรุงองค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งการร่วมมือกับบริษัทวิจัยจะสามารถช่วยคุณเลือกวิธีการสำรวจที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้ อาทิเช่น วิธีการทำแบบสำรวจหรือโพล เป็นต้น แต่คุณจะพิจารณาจากอะไร เมื่อต้องเลือกผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน สิ่งต่อไปนี้อาจช่วยคุณตัดสินใจได้มากขึ้น

Benchmark

             เป็นวิธีการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการ ทำให้รู้ได้ว่าใครสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่นวงการสมาร์ทโฟนจะใช้ Benchmark เพื่อทดสอบสมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ โดยใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือการทำงานของสมาร์ทโฟน เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการทราบผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานขององค์กร ต้องพิจารณาภายใต้บริบทเฉพาะของนักวิจัยหรือผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีประสบการณ์และข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงตามภูมิภาค  อุตสาหกรรมและธุรกิจ

การรายงาน (Reporting)

            การรายงานผลการปฏิบัติหรือดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาต่อไปได้ ดังนั้นการรายงานจึงเป็นส่วนสำคัญของการสำรวจ เพราะคุณต้องมีรายงานที่ชัดเจนและมีประโยชน์เหมาะสมกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งพนักงานหรือผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นต้องเลือกผู้ให้บริการที่สามารถทำรายงานการสำรวจที่ดีได้ เพื่อช่วยให้คุณแบ่งปันผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

            แม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ต้องการทำแบบสำรวจออนไลน์ แต่อย่าลืมว่าพนักงานทุกคนอาจไม่ได้เข้าถึงออนไลน์กันได้ง่าย ๆ ทุกคน ดังนั้นคุณต้องการผู้ให้บริการแบบสำรวจที่สามารถออกแบบและใช้งานออนไลน์บนสมาร์ทโฟน หรือแบบสอบถามที่เป็นกระดาษได้ด้วย

การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

            ผู้ให้บริการการสำรวจที่มีประสบการณ์จะสามารถออกแบบสอบถามที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ เนื่องจากกระบวนการของผู้ให้บริการที่เป็นระบบจะทำให้เราสามารถแน่ใจได้ว่าการทำการสำรวจจะไม่กินงบประมาณและกินเวลามากเกินความจำเป็น

การบริหารและจัดการโครงการ

            ขั้นตอนในการสำรวจมีหลายองค์ประกอบและหลากหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้องค์กรของคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการจากการทำการสำรวจ โดยผู้ให้บริการการสำรวจแบบมืออาชีพ และมีประสบการณ์จะมีแนวความคิดและความสำเร็จเป็นต้นแบบในการสำรวจ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่นในแต่ละขั้นตอนและผ่านกระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             บริษัท เออาร์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการสำรวจ โดยได้รับความไว้วางในจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการผู้ช่วยดำเนินการสำรวจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ Email : research@ar.co.th

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back