The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

วิธีต่าง ๆ ในการค้นหาลูกค้าใหม่

วิธีต่าง ๆ ในการค้นหาลูกค้าใหม่

11-08-2021

        การหาลูกค้าเป็นเรื่องปกติของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีความต้องการดึงดูดลูกค้าใหม่ เพื่อความอยู่รอด แต่ในบุคดิจิทัลนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างดึงดูดความสนใจของลูกค้า ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจหรือประสบการณ์ที่ดีนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าคุณทำได้สิ่งอื่น ๆ ที่เข้ามารบกวนการเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจะหมดไป

        อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาลูกค้าใหม่ มันมีสิ่งที่คุณต้องตอบคำถามตัวคุณเองให้ได้ก่อน นั่นก็คือ

  • ใครคือกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในฝันของคุณ
  • กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณต้องการอะไรในขณะนั้น
  • วิธีที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในฝันได้ดีที่สุด
  • ธุรกิจของคุณสามารถแก้ปัญหาหรือให้ประโยชน์กับผู้มีแนโน้มเป็นลูกค้าได้อย่างไร

ใครคือกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในฝันของคุณ

        คุณสามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายหรือลุกค้าในฝันได้จากการสำรวจ การวิจัย ข้อมูลที่คุณมีอยู่หรือแนวโน้มในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ใช้กลุ่มเป้าหมายในฝันของคุณหรือไม่ บางครั้งแน่วโน้มในปัจจุบันอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเปลี่ยนไปจากที่คุณวาดฝันไว้ก็ได้ ฉะนั้นอย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบจากสิ่งที่คุณคิดไว้ การกำหนดเป้าหมายผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในการค้นหาลูกค้าใหม่ได้

กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณต้องการอะไรในขณะนั้น

        เมื่อคุณมีกลุ่มเป้าหมายแล้ว หรือกำหนดเป้าหมายผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแล้ว คุณต้องเข้าใจด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นต้องการอะไร เพราะจะทำให้คุณทราบว่าสินค้าหรือบริการของคุณเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นหรือไม่ ถ้าหากไม่เหมาะคุณจะได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

วิธีที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในฝันได้ดีที่สุด

        เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก นั่นรวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งทำให้เรามีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่การหาวิธีที่ใช่และการหาความสมดุลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการส่งผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ธุรกิจของคุณสามารถแก้ปัญหาหรือให้ประโยชน์กับผู้มีแนโน้มเป็นลูกค้าได้อย่างไร

        การทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทราบว่ามีอะไรอยู่ในสิ่งที่เรานำเสนอบ้างหรือทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าที่ธุรกิจจะมอบให้ และสร้างความไว้วางใจตั้งแต่เนิ่น ๆ จะแสดงให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเห็นว่าคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาและสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้คุณทราบเกี่ยวกับธุรกิจของคุณมากขึ้นอาจดึง SWOT เข้ามาช่วยคุณจะได้ทราบว่าจุดเด่นของคุณคืออะไร จะได้สามารถนำไปเสนอลูกค้าได้

        แม้ว่าการดึงดูดลูกค้าใหม่จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณสามารถทำให้ง่ายได้เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือในการหาลูกค้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม คุณสามารถค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ หรือทำการตลาดได้ง่ายขึ้นที่ Dun & Bradstreet Thailand จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดให้กับธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ตลาด รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และดึงดูดลูกค้าใหม่ เราสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าได้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back