The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ที่ปรึกษาด้านภาษี สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและทำไมธุรกิจควรมี

ที่ปรึกษาด้านภาษี สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและทำไมธุรกิจควรมี

19-01-2021

        เรื่องของบัญชีและภาษีได้อยู่ควบคู่กับธุรกิจมาอย่างยาวนาน ผู้ที่ทำธุรกิจควรมีความรู้และความเข้าใจในบัญชีและภาษีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการทำบัญชีเบื้องต้นและการยื่นภาษีอากร แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง แต่ในฐานะที่คุณทำธุรกิจมันจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจในระดับหนึ่ง

        หากคุณต้องการผู้ช่วยสักคนในองค์กร เพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางการเงินคุณควรให้ความสนใจไปที่ที่ปรึกษาด้านบัญชีหรือไม่ก็ที่ปรึกษาด้านภาษี  เพราะการให้คำปรึกษาด้านภาษีช่วยให้ผู้คนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ การมีที่ปรึกษาด้านบัญชีจะช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีและช่วยให้สามารถเก็บเงินไว้ได้มากขึ้น

ที่ปรึกษาด้านภาษี คือใคร?

        ที่ปรึกษาด้านภาษี คือผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยบ้าง ในบางครั้ง ที่ปรึกษาด้านภาษีจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการการยื่นภาษี คืนภาษีและเรื่องการเงินต่าง ๆ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ที่ปรึกษาด้านภาษียังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษี

        ทั้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาจจะกังวลว่าตนเองดำเนินธุรกิจแล้วเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ หรือเสียภาษีครบถ้วน หรือถูกต้องหรือไม่ การมีที่ปรึกษาด้านภาษีจะช่วยให้คุณสามารถจัดการภาษีได้ดีมากขึ้น

        ที่ปรึกษาด้านภาษี ไม่ได้ช่วยธุรกิจจัดการภาษีอากรอย่างเดียว แต่ในบางสำนักบัญชีหรือบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านภาษียังให้บริการครอบคลุมถึงงานด้านทำบัญชีด้วย ซึ่งจะง่ายต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงควรมีที่ปรึกษาด้านภาษีในธุรกิจด้วย

ที่ปรึกษาด้าน ทำงานและให้บริการด้านใดบ้าง?

  • ให้แนวทางในการวางแผนภาษีในแต่ละปี เพื่อประหยัดค่าภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิเช่น การบริจาคหรือซื้อสินค้า เพื่อลดหย่อนภาษี เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังได้รับคำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)*
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล จะได้รับคำแนะนำด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)**
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี ที่จะนำมาใช้ในการยื่นภาษีและเสียภาษี

       ข้อดีของการมีที่ปรึกษาด้านภาษี ไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีเท่านั้น นอกจากงานด้านภาษีที่จะทำให้เอกสารและงานด้านภาษีถูกต้อง ชัดเจนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงทางด้านภาษี เพราะจะแนะนำจุดผิดพลาดที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของเงินที่ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้

       ถ้ากำลังมองหาสำนักบัญชีคุณภาพ ที่ให้บริการปรึกษาด้านภาษีไปพร้อมกับการทำบัญชีด้วย เราแนะนำ ARAC หนึ่งในสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ที่ให้บริการทางด้านบัญชี และภาษีที่จะให้การดำเนินงานของธุรกิจคุณนั้นง่ายยิ่งขึ้น สนใจรับคำปรึกษาได้ที่ arac@ar.co.th หรือ 02-439-4600

*ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT) เป็นภาษีจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามหลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) โดยแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามปีปฏิทิน ในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ในกรณีผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 180 วัน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับเงินได้ที่เกิดในประเทศด้วย และสำหรับเงินได้ที่เกิดจากแหล่งนอกประเทศแต่ได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย

**ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax : CIT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการประกอบการในรูปนิติบุคคล

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back