The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ภาษีอะไรบ้าง ที่คนทำธุรกิจควรทราบ

ภาษีอะไรบ้าง ที่คนทำธุรกิจควรทราบ

21-01-2020

     สำหรับเรื่องภาษี เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าปวดหัวสำหรับใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษีมากกว่าใคร ๆ ว่ากันว่าแค่การทำธุรกิจก็หนักพออยู่แล้ว ถ้าหากไม่รู้เรื่องภาษีอีกคงต้องทำความเข้าใจกับภาษีให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะภาษีนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่อยากให้คนทำธุรกิจต้องมาตกม้าตายเพราะเรื่องภาษี กับเรื่องราวของภาษีที่คนทำธุรกิจควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบภาษีครึ่งปีหรือประจำปีก็ตาม ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    สำหรับภาษีนิติบุคคลถือเป็นภาษีที่สำคัญอันดับแรก ๆ ของผู้ประกอบการเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมาย 
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บกับคนทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัทฯหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งถ้าธุรกิจของคุณเข้าข่ายอยู่ในสองรูปแบบนี้ แสดงว่าคุณมีหน้าที่เสียภาษีประเภทนี้แน่นอน โดยแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีสองแบบ ได้แก่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 คือภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วัน หลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ที่ต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังรอบบัญชีภาษีครึ่งปี สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานภาษีจะคิดจากกำไรสุทธิ หรือนำรายได้ไปลบกับรายจ่าย มีอัตราภาษีอยู่ที่ 20%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร จ่ายแล้วหักภาษีเลยใช่หรือไม่? ก็เกือบใกล้จะใช่แล้วแต่ที่จริงแล้วมันคือภาษีที่ถูกหักไว้ “ล่วงหน้า” นั่นหมายความว่า สินค้าหรือบริการจะมีการหักภาษีไว้แล้ว ซึ่งเราสามารถขอคืนภาษีประเภทนี้ได้ เพราะกฎหมายได้กำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับกิจการของเรา หรือคู่ค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากเรามีหน้าที่หักภาษีไว้ เมื่อมีการจ่าย เป็นไปตามประเภทของเงินได้และตามอัตราภาษีกำหนด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมาก ๆ เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราซื้อของกิน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการจะต้องจ่ายภาษีประเภทนี้กันอยู่แล้ว เลี่ยงหรือไม่จ่ายไม่ได้ ในทางกลับกันคนทำธุรกิจจะเป็นฝ่ายได้รับเงินภาษีตรงนี้ เนื่องจากภาษีนี้เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากคนทำธุรกิจ หรือให้บริการประเภทต่าง ๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
    ภาษีธุรกิจเฉพาะจะจัดเก็บในธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีขึ้นมาเพื่อแทนทีภาษีการค้าที่ได้ถูกยกเลิกไป ได้แก่ โรงรับจำนำ สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

อากรแสตมป์
    อากรแสตมป์ไม่ใช้แสตมป์เดียวกับที่ใช้สำหรับปิดบนซองจดหมาย แต่จะมีการจัดพิมพ์ การออกแบบคล้ายกับแสตมป์ไปรษณีย์เท่านั้น การนำไปใช้ก็แตกต่างกัน เพราะอากรแสตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บในรูปแบบของแสตมป์ที่ใช้ปิดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญา สำหรับตัวอากรแสตมป์เป็นหนึ่งในภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรที่ดูไม่มีค่าใช้จ่ายมากมายอะไร โดยจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาษี ยื่นภาษี ยื่นแบบภาษีครึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ อัตราภาษี บริการวางระบบงานและบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร
บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back