The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

นำเข้าสินค้าจากประเทศ ต้องเสียภาษีสรรพสามิต มีสินค้าอะไรบ้าง

นำเข้าสินค้าจากประเทศ ต้องเสียภาษีสรรพสามิต มีสินค้าอะไรบ้าง

17-10-2019

        หลายคนยังไม่เข้าใจว่าเสียภาษีสรรพสามิตคืออะไร ทำไมต้องเสียภาษีสรรพสามิต แล้วสินค้าอะไรบ้างที่เราต้องเสียภาษีสรรพสามิต วันนี้เราจะมาอัพเดทให้กับผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าและบุคคลทั่วไปได้ทราบไปพร้อม ๆ กัน

 

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร?

        ก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนว่าภาษีสรรพสามิตนั้นคือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการที่เห็นสมควรว่าต้องรับภาระภาษีสูงกว่าสินค้าและบริการอื่น ๆ อาทิเช่น เครื่องดื่ม รถยนต์ ยาสูบ สุรา ไพ่ เครื่องสำอาง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จะเห็นว่าประเภทสินค้าและบริการที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น ล้วนประกอบด้วยสินค้าที่ก่อผลเสียต่อสุขภาพ และความฟุ่มเฟือย

 

สินค้าอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

 

สินค้าน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 • น้ำมันเบนซินและน้ํามันแก๊สโซฮอล์อี 10, 20, 85

 • แนพทา รีฟอร์แมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน 

 • น้ํามันก๊าดและน้ํามันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน

 • น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น

 • น้ํามันดีเซลและน้ํามันอื่นๆ ที่คล้ายกัน

 • ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน

 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน

 • ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน

 • เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทลิีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน

 • ก๊าซอีเทนเหลว 

 • เอทิลีน และก๊าซที่คล้ายกัน

สินค้าเครื่องดื่ม 

 • น้ำแร่เทียมน้ําโซดาและน้ําอัดลมที่ไม่เติมน้ําตาลหรือสารทําให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส

 • น้ําแร่และน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารทีทําให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ไม่รวมถึงน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก

 • น้ําผลไม้และน้ําพืชผักที่ไม่ไดหม้ ักและไม่ได้เติมสุราไม่ว่าจะเติมน้ําตาลหรือสารที่ทําให้หวานอื่นๆ

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับรถยนต์

 • โคมระย้าที่ทําจากหรือมีส่วนประกอบของแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ

สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

 • แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ

สินค้ารถยนต์

 • รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์กึ่งนั่งกึ่งบรรทุก

 • รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

 • รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนประเภทประหยัดพลังงาน

 • รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 • รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 C.C.

 • รถยนต์กระบะที่ออกแบบสําหรับให้มีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม

สินค้าเรือ

 • เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ําที่ใช้เพื่อความสําราญ

สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสําอาง

 • น้ํามันหอมและหัวน้ําหอมที่ผลิตต่างประเทศ

สินค้าอื่น ๆ 

 • พรมหรือสิ่งทอปูพื้นทําด้วยขนสัตว์

 • รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

 • รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

 • หินอ่อนและหินแกรนิต

 • แบตเตอรี่

 • สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน

กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

 • ไนท์คลับ และดิสโกเทค

 • สถานอาบน้ําหรืออบตัว และนวด

กิจการเสี่ยงโชค

 • สนามแข่งม้า

กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • สนามกอล์ฟ

สุรา

ยาสูบ

ไพ่ 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back