The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

WWW เชื่อมโยงโลกครบ 30 ปี ที่ผ่านมาสร้างประโยชน์อย่างไร?

WWW เชื่อมโยงโลกครบ 30 ปี ที่ผ่านมาสร้างประโยชน์อย่างไร?

12-03-2019

          หลาย ๆ คนคงคุ้นเคยกันดีกับ “WWW” หรือ World Wide Web เครือข่ายใยแมงมุมเชื่อมโยงโลก วันนี้ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของ www ที่เราเรียกว่า “เว็บ” ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต จดโดเมน หรือแม้แต่เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่คุ้นเคยกับเวิลด์ไวด์เว็บเป็นอย่างดี

           World Wide Web เริ่มต้นตั้งแต่เป็นแค่รากฐานฮาร์ดแวร์ เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงวันที่ผู้คนกว่า 5 พันล้านคนใช้และเห็นในวันนี้ โดยส่วนใหญ่เราเข้าใจกันว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายหลักที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แต่เวิลด์ไวด์เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

          พื้นฐานของเวิลด์ไวด์เว็บ คือ ชุดของหน้าเว็บที่พบในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างเวลาเราจะเข้าเว็บใดเว็บไซต์หนึ่ง เราจะใช้เบราว์เซอร์ แล้วเบราว์เซอร์จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บอีกที

          เวิลด์ไวด์เว็บที่เราใช้กันทั่วโลกถูกคิดค้นโดย  Sir Tim Berners-Lee ในปี 1989 มันเริ่มขึ้นจากที่พวกเขาพยายามจะหาวิธีใหม่ ๆ ในการแบ่งปันข้อมูลอย่างง่ายดาย พวกเขาจึงนำไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือข้อความที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อความอื่น ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ทันที และนำอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงเอกสารหนึ่งกับเอกสารหนึ่งได้โดยตรง

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) มีส่วนประกอบ 3 อย่างได้แก่

  • URL (Uniform Resource Locator) ซึ่งเป็นรูปแบบกำหนดแอดเดรส (Address) เพื่อค้นหาเอกสาร
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  • HTML (Hypertext Markup Language) เป็นสิ่งที่จัดรูปแบบหน้าเว็บที่มีลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์

          เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกคน เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงโลกที่กว้างใหญ่ให้แคบลง ทำให้ผู้คนสามารถรับ แชร์ข้อมูลและสื่อสารได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของมันถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งอนุญาตให้ผู้คนแบ่งปันงาน และความคิดผ่านเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, บล็อก, การแบ่งปันวิดีโอและอื่น ๆ

 

 

         

 

 

 

 

     

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back