The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ความแตกต่างระหว่างโดเมน (Domain) กับเว็บไซต์ (Website)

ความแตกต่างระหว่างโดเมน (Domain) กับเว็บไซต์ (Website)

22-02-2018

            เหตุผลที่เราต้องรู้ว่าความแตกต่างระหว่างโดเมนกับเว็บไซต์คืออะไร เป็นผลมาจากในปัจจุบันผู้ที่จะสร้างเว็บไซต์สามารถเป็นใครก็ได้ เพราะเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เองจากเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งต้องเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งเรื่องของเว็บไซต์และโดเมน โดยอย่างแรกต้องรู้ว่าทั้งสองคำนี้คืออะไร

เว็บไซต์ (Website) คืออะไร

            เว็บไซต์คือชุดของหน้าเว็บที่เราสามารถเห็นได้จากทั่วโลก เป็นสิ่งแรกที่เราทุกคนเปิดใช้ทุกครั้งที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต โดยเว็บไซต์จะอาศัยอยู่บนโดเมนแล้วแต่ประเภทที่ผู้สร้างเว็บไซต์เลือกใช้

            เว็บไซต์เป็นเหมือนเอกลักษณ์ที่มีชีวิตจริง ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง Site File,  Web Host และ Domain Name ของเรา หากไม่มีหนึ่งในสามที่กล่าวไปนี้เว็บไซต์ของคุณจะไม่ปรากฏขึ้น เนื่องจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเราจะประกอบไปด้วยเว็บเพจ ซึ่งเป็นเอกสารที่เขียนในภาษาเว็บต่าง ๆ โดยทั่วไป ได้แก่ HTML, CSS และ JavaScript

โดเมน (Domain) คืออะไร

            สำหรับคนที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้นั้นต้องพิมพ์ชื่อโดเมนลงบนเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Chrome, Safari, Mozilla Firefox) โดยคอมพิวเตอร์จะสื่อสารโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า IP Address ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 123.457.69.043 หากเราพิมพ์ IP Address ที่เชื่อมโยงกับชื่อโดเมนของเรา เราก็จะสามารถเห็นหน้าเว็บไซต์ของเราได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามการจำเลข IP Address คงเป็นเรื่องยากเกินไป ดังนั้นโดเมนจึงทำหน้าที่เป็น IP Address ที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายกว่า และโดเมนของเราสามารถทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถจดจำได้ง่าย ๆ ผ่านตัวอักษรที่ระบุถึงชื่อบริษัท หรือตัวอักษรที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์

           โดยโดเมนจะมีอยู่สองส่วนคือ TLD และชื่อโดเมน ซึ่ง TLD เป็นส่วนขยายของชื่อโดเมนที่คล้าย ๆ กับนามสกุลของเรานั่นเอง เช่น .Com, .Net, .Work เป็นต้น

           ดังที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์และโดเมน จะถูกผูกไว้ด้วยกันมีเว็บไซต์ต้องมีโดเมน ถ้าหากไม่มีโดเมนก็จะไม่มีเว็บไซต์ ดังนั้นเราจึงต้องการทั้งสอง พร้อมกับ Web Host เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากชื่อโดเมนจะเชื่อมโยงไปยัง  Web Server ซึ่ง Host File และ File ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้พิมพ์ชื่อโดเมน หลังจากนั้นก็จะปรากฎเว็บไซต์ขึ้นมาให้เราสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการจดทะเบียน SSLบริการจดโดเมนและColocation,
บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต,
ระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บให้คำปรึกษาและวางระบบ CAเว็บไซต์ออนไลน์

คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : 
CA solution providerSSL certificate registrationcertification authority solution provider,
domain name registration & colocationinternet connection service,
internet related servicesweb conferencing solutionCertificate Authority (CA) Total Solution
------------------------------------- 
​ AR GROUP : 
 ผู้ให้บริการความรู้

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back