The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

3 ปัญหาของแบตเตอรี่ iPhone และวิธีการแก้ไข

3 ปัญหาของแบตเตอรี่ iPhone และวิธีการแก้ไข

04-08-2017

1. แบตเตอรี่หมดเร็ว
     มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ ดูซึ่งได้ที่ การตั้งค่า(Settings) > แบตเตอรี่(Battery) สามารถดูปริมาณการใช้แบตเตอรี่แต่ละแอพพลิเคชัน และสามารถลบแอพที่กินแบตเตอรี่เหล่านั้นออกได้ หากไม่ได้ใช้งาน แต่ก่อนลบควรตรวจสอบว่าแอพพลิเคชันเหล่านั้น ไม่ได้อยู่ในรายการกิจกรรมเบื้องหลัง ก็คือแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานโดยแอพที่อยู่เบื้องหลังขณะที่คุณใช้แอพพลิเคชันอื่นอยู่ โดยคุณสามารถปิดให้แอพพลิเคชันต่าง ๆ รีเฟรชตัวเองได้ ไปที่ การตั้งค่า(Settings) > ทั่วไป(General) > ดึงข้อมูลใหม่ให้แอพอยู่เบื้องหลัง(Background App Refresh) แล้วเลือกปิดการใช้งาน


2. การอัพเดทซอฟต์แวร์
     อาจจะมี iOS เวอร์ชันใหม่ ที่ส่งผลดีต่อ iPhone และแบตเตอรี่ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า(Settings) > ทั่วไป(General) >อัพเดทซอฟต์แวร์(Software Update) เพื่อดูว่ามีการอัพเดตหรือไม่


3. โทรศัพท์ร้อนขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
     อาจเกิดจากอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นสายชาร์จ หรือเครื่องชาร์จสำรอง ถ้า iPhone ของคุณร้อนในระดับที่น่าเป็นห่วง เมื่อเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จราคาถูก นั่นคงถึงเวลาที่จะหาที่ชาร์จที่มาพร้อมกับ iPhone โดยไม่จำเป็นต้องซื้อจาก Apple แต่ขอแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์เสริมของบริษัทที่ได้รับการรับรองโดยมีโลโก้ Made for iPhone / iPad / iPod บนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น


     นอกจากนี้ควรเก็บ iPhone ให้อยู่ในอุณหถูมิที่พอเหมาะ อุณหภูมิต้องไม่สูง หรือต่ำจนเกิดไป เพราะมันจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะอยู่ที่ 16 ถึง 22 °C (62 ถึง 72 °F) และไม่สูงกว่า 35 °C (95 °F) เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงอย่างถาวร
 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back