The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

3 คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ของ Google Drive

3 คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ของ Google Drive

04-07-2017

 

ปัจจุบันมีผู้คนมากมายใช้ Google Drive เพื่อการทำงาน และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามที่มีอินเทอร์เน็ต เพราะมันง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูล วันนี้เราจึงได้รวบรวม 3 คุณสมบัติที่คุณอาจไม่ทราบ ที่จะสามารถทำให้บริการคลาวด์ของ Google เป็นเครื่องมือที่ดียิ่งขึ้น

  1. แยกรูปภาพออกจากไฟล์งาน

       ถ้าหากคุณกำลังใช้งาน Google Drive เพื่อหาเอกสารที่จะทำงาน และเป็นหนึ่งคนที่ใช้ Google Photos เพื่อสำรองรูปภาพในโทรศัพท์ด้วย อาจทำให้เกิดปัญหารูปภ    าพขัดขวางไฟล์งาน  ทำให้ไม่สามารถค้นหาไฟล์งานที่สร้าง หรือแก้ไขล่าสุดได้ ฉะนั้นสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยช่องการค้นหาให้ป้อนคำว่า -jpg จะทำให้รูปภาพถูกกรองออกจากไฟล์งาน ทำให้สามารถเรียกดูไฟล์ที่คุณสร้าง หรือแก้ไขล่าสุดได้

 

  1. กรองการค้นหาข้อมูล และไฟล์ที่ต้องการใช้งาน

       ในช่องการค้นหาที่ด้านบนของ Google Drive มีปุ่ม ตัวเลือกการค้นหา(Search Options) เป็นสามเหลี่ยมกลับหัวอยู่ด้านขวา เมื่อคลิกจะปรากฏแผงของตัวเลือกในการค้นหา เพื่อกรองผลการค้นหา ซึ่งหากคุณใช้ Google Drive มานานหลายปี และได้สะสมไฟล์ไว้เป็นจำนวนมากตัวเลือกการค้นหาเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยสามารถกรองตามประเภทไฟล์ วันที่แก้ไข และคำที่พบในไฟล์ เป็นต้น

 

  1. สำรองข้อมูลในโทรศัพท์ลงใน Google Drive

gg drive2

       ถ้าต้องการสำรองข้อมูลที่สำคัญในโทรศัพท์ไปไว้ที่ไดรฟ์ สามารถทำได้โดยไปที่ การตั้งค่า(Setting) เลือก การสำรองข้อมูล(Backup) หลังจากนั้นเลือกสิ่งที่ต้องการสำรองข้อมูลอย่าง รายชื่อผู้ติดต่อ(Contacts), กิจกรรมในปฏิทิน(calendar events) หรือรูปภาพและวิดีโอ(photos and videos) หรือจะเลือกทั้งสามก็ได้ หลังจากนั้นแตะปุ่ม เริ่มสำรองข้อมูล(Start Backup) เพื่อเริ่มทำข้อมูล ซึ่งการสำรองข้อมูลนี้อาจต้องใช้เวลาสักครู่ หรืออาจต้องใช้เวลานานดังนั้นโทรศัพท์ของคุณจึงต้องเสียบสายชาร์จ และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
การพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น,การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น,ระบบบริหารการขาย,ระบบติดตามการขาย,ระบบบริหารการบริการ,ระบบติดตามการบริการ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
software & application development,Sales Management System,Sales Tracking System,Service Management System,Service Tracking System
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back