The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

“ไม่ใช่ภาษีสินสอด” แต่คือ “ภาษีการรับให้” ภาษีใหม่ ก.พ. 60

“ไม่ใช่ภาษีสินสอด” แต่คือ “ภาษีการรับให้” ภาษีใหม่ ก.พ. 60

27-02-2017

   1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมามีการประกาศใช้พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 
ประกาศให้ผู้มีสัญชาติไทยจำเป็นต้องเสียภาษีรับให้หากได้รับทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น
เงินสด(สินสอดเข้าหลักเกณฑ์) บ้าน ที่ดิน รถยนต์ แหวนเพช ฯลฯ
ที่มีมูลค่า 10 ล้านบ้านขึ้นไปจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติหรือคู่สมรสจดทะเบียนโดยเสียภาษี 5 เปอร์เซ็นต์
แต่หากรับทรัพย์สินจากผู้ที่เป็นญาติหรือคู่สมรสจดทะเบียน
จะเสียภาษีก็ต่อเมื่อได้รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไปโดยเสียภาษี 5 เปอร์เซ็นต์
แต่พ.ร.บ.อันนี้มีช่องโหว่อยู่บ้างถ้าหากคุณอยากให้สินสอดเจ้าสาว 100 ล้าน
ถ้าคุณทยอยให้ครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีอยู่ดี
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการวางระบบงานและบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร,บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
accounting & tax advisory services,accounting consultation,
accounting system setup consultation,Financial accounting system setup
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back