News & Events

Back

มูลนิธิสร้างเสริมไทย รวมผลงานและรางวัลโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ปี 59

24-08-2017

มูลนิธิสร้างเสริมไทย รวมผลงานและรางวัลโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ปี 59

         โครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 15  กำลังจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้อง meeting room 1 - 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา : 8.00 น. - 16.00 น. หลังจากโครงการครั้งที่ 14 เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเป็นโครงการดี ๆ จากมูลนิธิสร้างเสริมไทยที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นำโดยคุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย ที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ได้แสดงความสามารถทางการถ่ายทอดศิลปะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง พร้อมทั้งทำให้สังคมได้รับรู้ความสามารถของเด็กเหล่านี้

         โดยโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” เป็นกิจกรรมประกวดวาดภาพ ซึ่งภายในงานสามารถสร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำให้เราได้เห็นความสามารถของเด็ก ๆ ที่สามารถถ่ายทอดศิลปะออกมาได้อย่างสวยงาม ซึ่งหลังจากกิจกรรมจบลง ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางมูลนิธิฯ จะนำไปจัดพิมพ์เป็นการ์ดอวยพร เพื่อแจกให้กับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นวันนี้เราจึงรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “มองมุมใหม่ บนโลกใบเดิม (The same world, a new perspective)” มาไว้ที่นี่อีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นการต้อนรับกิจกรรมดี ๆ กับโครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (The Impossible Dream)” ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้

ผลงานของเด็กพิการที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายชัยมงคล เล็กรักชาติ โรงเรียนปัยญาวุฒิกร

\"เด็กพิการชนะเลิศ\"

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เด็กหญิงศิริลักษณ์ สารทแก้ว จากโรงเรียนโสตศึกษา จ. นนทบุรี

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีมา จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

 

 

ผลงานของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายสุทัศน์ ขำค้า  สหทัยมูลนิธิ

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เด็กชายบดินทร์ จันทร์ลอน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและเยาวชนบ้านมหาเมฆ

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กชายวุฒิศักดิ์ สูทอง หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

 

 

มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย

ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 287-2-01377-8

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหมายเลข : 02-682-6449

รายละเอียดเพิ่มเติม :  www.betterthai.or.th

Facebook : มูลนิธิสร้างเสริมไทย

           

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back