News & Events

Back

แชมป์โปรแกรมไมโครซอฟต์ 2016 MOS Olympic Thailand

30-03-2016 กีฬา/ไอที-วิทยาการ เดลินิวส์

แชมป์โปรแกรมไมโครซอฟต์ 2016 MOS Olympic Thailand

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ "MOS Olympic Thauland Competition 2016" เปิดเผยว่า เออาร์ไอที ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเอไอที จัดการแข่งขัน MOS olympic Thailand Competition 2016

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back