News & Events

Back

มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย

16-05-2015 Bi-Monthly Magazine เส้นทางเศรษฐี

มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์

14-10-2016
สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์

(11 ตุลาคม 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวท

Back