News & Events

Back

บมจ. เออาร์ไอพี สนับสนุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

30-06-2015

บมจ. เออาร์ไอพี สนับสนุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back