คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

อยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

อยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

29-04-2021

       เราอยู่ในยุคที่โรคระบาดเป็นสิ่งที่พรากชีวิตและเวลาที่เราจะได้ใช้อย่างเต็มที่ไป แม้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็ตาม แต่ก็ถือว่าหนักพอสมควร เพราะโรคระบาดเหล่านี้มักเป็นโรคใหม่สำหรับทางการแพทย์ ดังนั้นการทำความเข้าใจกับโรค การวิจัยและการผลิตยารักษาโรคพวกนี้จึงต้องใช้เวลาอย่างมาก แต่เราต้องรอดแม้เราจะไม่รู้เลยว่ารอบข้างของเราจะมีเชื้อกระจายอยู่หรือไม่ วันนี้เราจึงจะมาดูกันว่า ตามหลักการติดตามผู้ใกล้ชิด จากกรมควบคุมโรค หากเราต้องอยู่ใกล้กับคนที่ติดโควิด 19 เราจะมีความเสี่ยงขนาดไหน มาดูกัน

หากมีผู้ป่วยโควิด 19 ในที่ทำงาน

  • ทำงานอยู่ในห้องเดียวกัน เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นคนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรหรืออยู่ใกล้เป็นระยะเวลานานกว่า 15 นาที ซึ่งไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วันและสังเกตอาการเบื้องต้นของตนเองว่าเข้าข่ายติดเชื้อโควิดหรือไม่
  • ทำงานอยู่คนละห้อง ชั้นเดียวกันใช้ลิฟต์ร่วมกัน แต่ไม่เคยพูดคุยหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย เป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ

หากมีผู้ป่วยในที่พักอาศัยใกล้กัน หรือในระแวกเดียวกัน

  • ในกรณีของที่พักอาศัยในลักษณะของบ้าน หากอยู่ใกล้กันแต่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด หรือพูดคุยกัน เป็นผู้ไม่มีความเสี่ยง แต่เมื่อไรที่อยู่ใกล้ชิดกัน เคยสัมผัสหรือพูดคุยกัน จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ฉะนั้นแม้ว่าคุณจะต้องออกไปพบเพื่อนข้างบ้านก็ควรใส่หน้ากากอนามัยด้วย
  • ในกรณีของที่พักอาศัยลักษณะของอพาร์ทเมนต์ คอนโด หรือหอพัก  คนที่ใกล้ชิดหรือเคยสัมผัสกับผู้ป่วยในห้องเดียวกัน เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
  • ในกรณีของที่พักอาศัยลักษณะของอพาร์ทเมนต์ คอนโด หรือหอพักเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด โดยอยู่ในลิฟต์พร้อมกันเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ
  • ในกรณีของที่พักอาศัยลักษณะของอพาร์ทเมนต์ คอนโด หรือหอพัก อยู่ชั้นเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด แต่ไม่เคยพบ ไม่เคยใกล้ชิด สัมผัสหรือพูดคุยกัน เป็นผู้ไม่มีความเสี่ยง

หากโดยสารยานพาหนะร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19

  • ผู้ที่โดยสารรถร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
  • ผู้ที่ร่วมเดินทางโดยเครื่องบินกับผู้ติดเชื้อโควิด ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลัง รวมถึงพนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนเดียวกันกับที่ผู้ป่วยนั่ง และผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน เป็นต้น เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
  • ผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย ขณะกำลังโดยสารร่วมกับผู้ติดโควิด เป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ

 

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง : ต้องตรวจโควิดและกักตัวแยกจากผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน พร้อมวัดไข้ในช่วงกักตัวทุกวัน และสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อต้องติดต่อเข้ารับการรักษาทันที

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ : สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก และสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง

ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง : สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back